Vlada Srbije usvojila je usvojila izmenjenu Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se njeno trajanje produžava do 28. februara, u cilju daljeg sprečavanja većih poremećaja na tržištu i očuvanja životnog standarda stanovništva.

Vlada je odlučila i da produži privremenu zabranu izvoza Evro dizela EN 590, takođe do 28. februara, kao i o privremenu zabranu izvoza i iznošenja prirodnog gasa do istog datuma.

Sve ove odluke primenjuju se od 1. februara, saopšteno je iz Vlade.

Kako bi se omogućilo nesmetano snabdevanje tržišta derivatima nafte i očuvao standard građana, Vlada Srbije odlučila je da na još mesec dana, odnosno do kraja februara, produži i važenje Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na pojedine derivate nafte za 10 odsto.