Foto: AIK Banka

Nakon uvođenja nove funkcionalnosti na bankomatima AIK Banke, čime su omogućene mnogo jednostavnije i brže uplate donacija humanitarnoj organizaciji SOS dečija sela Srbija, AIK Banka nastavlja sa pružanjem podrške ovoj organizaciji.

Ovog puta, zajedno sa Hotelom Grand Kopaonik, AIK Banka je donirala 13 miliona dinara i to Centrima za podršku porodici u Nišu i Raški u kojima čitavi timovi stručnjaka pružaju savetodavnu i edukativnu podršku deci i roditeljima iz ranjivih grupa, a sve u cilju njihovog daljeg osnaživanja i razvoja.

Kolika je važnost ovih centara najbolje govori podatak da su stručnjaci Centra za podršku porodici u Nišu tokom proteklih godina podržali više od 340 porodica, odnosno više od 640 dece i mladih sa smetnjama ili kašnjenjem u razvoju, posebnim potrebama ili nekim oblikom invaliditeta. Ovakav vid podrške i pomoći, pomaže deci i mladima da ne podlegnu životnim izazovima, kao i da očuvaju svoju celovitost i stabilnost.

Kontinuirana podrška organizaciji SOS Dečija sela Srbija deo je strateškog opredeljenja da se osnaži porodica i obezbede bolji uslovi za odrastanje dece, kroz realizaciju i podršku brojnih projekata u zemlji i regionu.

U sklopu istog projekta, osim Centara za podršku porodici u Nišu i Raškoj, podržan je i rad  Programa podrške za majke i bebe u Kraljevu. Naime, MK Group i fondacija SOS Dečija sela ove godine nastavile su saradnju dužu od jedne decenije i to u okviru novouspostavljenog programa „Podrška za majke i bebe”.

Kompanija je donirala više od 170.000 evra za adaptaciju, opremanje i rad kuće u okviru ovog programa u Kraljevu. To je kuća koju je upravo kompanija MK Group izgradila za potrebe mladih. Sada je adaptirana i opremljena za rad u okviru Programa podrške za majke i bebe, koji će pomagati trudnicama i porodiljama koje nemaju osnovne uslove za brigu o deci, kao ni podršku porodice ili partnera.