AIK Banka je potpisala kupoprodajni ugovor o preuzimanju Eurobank Direktne, čime bi postala druga najveća bankarska grupacija na domaćem tržištu

AIK Banka, jedna od vodećih banaka u zemlji, potpisala je kupoprodajni ugovor o preuzimanju 100% vlasništva Eurobank Direktne a.d. Srbija.

Svojim odgovornim poslovanjem i uspešno sprovedenim akvizicijama u prethodnom periodu, AIK Banka se pozicionirala kao jedna od vodećih banaka u Srbiji, ali i kao prva i jedina domaća banka koja je svoje poslovanje proširila i na tržištu EU. Prateći globalne trendove u bankarstvu, AIK Banka ostvaruje rast na održivoj osnovi, sa snažnom kapitalnom bazom, kontinuirano ulažući u inovativna, personalizovana rešenja prilagođena potrebama klijenata.

Sa tržišnim učešćem od 8,2% u ukupnoj aktivi bankarskog sektora, kreditnim portfoliom od preko 2,2 milijarde evra i depozitnom bazom od 2,8 milijardi evra, AIK Banka je prepoznata kao pouzdana, stabilna i odgovorna finansijska institucija, posvećena pružanju bankarskih usluga visokog kvaliteta svim segmentima privrede i stanovništva. Kroz široku mrežu filijala u 37 gradova, sa 67 poslovnica i digitalnih zona, korporativnim centrima širom zemlje i sa preko 1.100 zaposlenih, AIK Banka pruža usluge za više od 740.000 zadovoljnih klijenata.

Eurobank Direktna je započela svoje poslovanje u Srbiji 2003. godine kao Eurobank EFG Srbija. Nakon spajanja sa Direktnom bankom, pozicionirala se kao 8 banka na tržištu po veličini aktive, sa učešćem od 5,7%, kreditnim portfoliom od 1,7 milijardi evra i depozitnom bazom od 1,5 milijardi evra. Prisutna na celoj teritoriji Srbije, sa snažnom mrežom ekspozitura, korporativnim centrima i onlajn platformom, Eurobank Direktna nudi svojim klijentima širok spektar inovativnih proizvoda i usluga.

“AIK Banka je do sada bila aktivan učesnik u konsolidaciji bankarskog sektora u zemlji, ali i u regionu. Nakon godinu dana, drago mi je da nastavljamo sa ostvarenjem naše strategije rasta i sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo danas potpisali ugovor o preuzimanju 100% vlasništva Eurobank Direktne. Sa ovom planiranom akvizicijom ostvarujemo dalje širenje poslovanja i jačanje svoje pozicije na domaćem bankarskom tržištu, sa ciljem da kontinuirano pružamo inovativnu ponudu koja će u potpunosti odgovoriti potrebama naših klijenata. Realizacijom ove transakcije, nakon ispunjenja regulatornih uslova i dobijanja potrebnih saglasnosti, postali bi druga po veličini bankarska grupacija u zemlji, sa tržišnim učešćem od preko 13%, snažnim kapitalom i stabilnom bazom zadovoljnih klijenata. Osnaženi zaposlenima, mrežom poslovnica i on line servisa, kao i IT infrastrukturom obe banke, verujemo da možemo biti pokretač u stvaranju podsticajnog i održivog okruženja za svoje klijente, zaposlene i celokupnu zajednicu. Raduje nas mogućnost da, zajedno sa kolegama iz Eurobank Direktne, kojima želimo dobrodošlicu u našu bankarsku grupaciju, nastavimo sa unapređenjima i novim idejama, kako bismo dodatno osnažili temelje za ostvarivanje zajedničkih ciljeva na dalje. Ostajemo dosledni svojoj viziji da budemo banka prvog izbora svojim klijentima, gradeći dugoročna partnerstva na temeljima poverenja i međusobnog uvažavanja i poštovanja“, rekla je Jelena Galić, predsednica Izvršnog odbora AIK Banke.

Zahvaljujući komplementarnim poslovnim modelima obe banke, realizacijom ove transakcije AIK Banka dalje jača svoju tržišnu poziciju i postaje druga najveća banka na tržištu, sa udelom od preko 13% u ukupnoj aktivi, depozitnom bazom od preko 4 milijarde evra i jakom kapitalnom osnovom koja prelazi 820 miliona evra.

Za realizaciju ove transakcije, AIK Banka je angažovala J.P. Morgan, kao finansijskog savetnika, HFW kao međunarodnog pravnog savetnika, i Moravčević Vojnović i partneri u saradnji sa Schoenherr kao lokalnog pravnog savetnika.

Završetak transakcije se očekuje tokom 2023. godine, nakon ispunjenja regulatornih uslova i dobijanja potrebnih saglasnosti Narodne banke Srbije i drugih nadležnih regulatornih tela.