Smanjenje emisije CO2 do 2030. za 55%, a najkasnije do 2050. godine na 0%

Ball Corporation, u okviru koje posluje i beogradska fabrika Ball Packaging, objavila je detaljan i precizan Plan klimatske tranzicije u cilju dekarbonizacije poslovanja koji podrazumeva smanjenje emisije CO2 do 2030. godine za 55% za sva tri obima ciljeva, kao i potpune dekarbonizacije – 0% emisije CO2 najkasnije do 2050. godine.

Osim ovog plana objavljen je i detaljan izveštaj poslovanja – Kombinovani izveštaj održivog poslovanja i finansijskih rezultata –  koji donosi ključne informacije u oblasti ostvarenih poslovnih, ekoloških i tehnoloških rezultata za prethodnu godinu.

Plan klimatske tranzicije je od velike važnosti jer prati smernice UN koje se odnose na dekarbonizaciju privrede kako bi se zaustavio rast globalne temperature na ispod 1.5 Celzijusovih stepeni do 2030. godine i time sprečile, prema rečima naučnika, ekstremne, po život opasne vremenske situacije.

„Beogradska fabrika, kao i sve ostale koje se posluju širom sveta u okviru Ball-a, posluje u skladu sa principom smanjenja emisije CO2 i cirkularnosti. Novi plan Klimatske tranzicije odnosiće se svakako i na nas u Srbiji. Mi već duži niz godina, u Srbiji, aktivno radimo na promociji reciklaže kao i na usvajanju efikasnog i učinkovitog sistema prikupljanja otpada koji će omogućiti da se aluminijumska ambalaža, koju proizvodimo, ali i svaka druga vrati u proces proizvodnje, a zatim na police u prodaju, odnosno reciklira. To je cirkularnost i to dovodi do smanjenja emisije C02 tokom proizvodnje jer 50% smanjenja emisije CO2 se odnosi upravo na cirkularnost našeg proizvoda “, objasnio je Nenad Đurđević,  komercijalni direktor za SEE, Tursku i CIS Ball Corporation-a i dodao: „Mi želimo da ’poništimo’ otpad odnosno da ga smanjimo na najmanju moguću meru. Upravo to Plan Klimatske tranzicije kao i Kombinovani izveštaj za 2022. godinu, koji je Ball Corporation objavio, dokazuje. Naš cilj je da stopa reciklaže na globalnom nivou dosegne 90% a u regionu 85% zaključno sa 2030.godinom čime bi se ostvarili zacrtani ciljevi smanjenja emisije C02. Trenutno se u Evropi reciklira oko 73% proizvedene aluminijumske limenke, a naš krajnji cilj je da to bude i do 100%“, rekao je Nenad Đurđević.

Antonio Gutereš, generalni sekretar UN je u januaru 2023. pozvao je sve korporativne lidere da deluju u skladu sa smernica iz UN izveštaja, ističući da ’neto-nula’ plan ne sme biti PR vežba, već da kompanije treba da pripreme planove za klimatsku tranziciju pre kraja ove godine, zasnovane na stvarnom smanjenju emisija CO2.

Ball-ov Plan klimatske tranzicije je detaljno pripremljen i predvideo je 3 različita scenarija kako bi se osiguralo njegovo sprovođenje. UN izveštaj i Guterešov poziv na akciju inspirisali su Plan klimatske tranzicije kompanije Ball koji ocrtava ambiciozan, realan i transparentan put (za razliku od pukog obećanja) prelaska kompanije u potpuno cirkularno i dekarbonizovano poslovanje.

„Kao kompanija koja ima tradiciju dugu 143 godine i koja posluje na globalnom nivou, Ball poseduje stručnost i znanje (resurse) potrebno da ka ovim ciljevima vodi ne samo svoje zaposlene, klijente, već i zajednicu u kojoj posluje kao i druge stejkholdere“, rekao je Dan Fišer, predsednik i izvršni direktor kompanije Ball Corporation i dodao: „kombinovani izveštaj za 2022. godinu i Plan klimatske tranzicije dokazuju našu posvećenost inovaciji i stručnosti kako u oblasti proizvodnje ambalaže, aluminijumske limenke, tako kao i u oblasti vazduhoplovstva, kao segmentima našeg poslovanja. Naše ciljeve sprovodimo globalno, svuda gde poslujemo. Održivost ostaje naš glavni cilj i zato verujem da je pred nama uspešna budućnost.“

Kombinovani izveštaj održivog poslovanja i finansijskih rezultata za 2022. godinu koji je objavio Ball Corporation donosi podatke u vezi sa ostvarenim ciljevima i rezultatima u oblasti poslovanje, ekologije, kao i tehnologije.

U 2022. godini, Ball je ostvario 87% (ili 13,37 milijardi dolara) svog prihoda od prodaje proizvoda koji su proizvedeni od recikliranih materijala, procenat recikliranog sadržaja u proizvodima (ambalaži za piće) povećan je za 3% u odnosu na prethodnu godinu. Tokom 2022. godine kompanija je isporučila na tržište više od od 108 milijardi aluminijumskih limenki pića širom sveta, a poslovanje sa aluminijumskim aerosolima povećalo je isporuke za 12% u 2022. godini.

Ulaganje u kvalitet je priorite kompanije što je rezultiralo time da Ball u 2022. godini, postane prvi proizvođač limenki za piće globalno koji je sertifikovao sve svoje fabrike limenki za piće u skladu sa Standardom performansi Inicijative za upravljanje aluminijumom (ASI) i Standardom za lanac nadzora – standard koji osigurava odgovorno poslovanje sa aluminijumom. Početkom 2023. godine, Ball-ovo poslovanje sa aerosolima je takođe dobilo ASI sertifikate, pružajući klijentima dodatno poverenje u Ball-ove rigorozne ekološke i društvene standarde.

Prethodnu godinu obeležila su i značajna dostignuća u poslovanju. Ball Aerospace je dizajnirao i izgradio napredni optički sistem za svemirski teleskop James Vebb, u saradnji NASA-om, Evropskom svemirskom agencijom (ESA) i Kanadskom svemirskom agencijom (CSA). To je najnapredniji teleskop u istoriji čovečanstva i sposoban je da gleda oko 13,5 milijardi godina u prošlost.

Preuzmite kompletan Plan klimatske tranzicije i Kombinovani izveštaj za 2022.

Za više informacija o Ball-ovim naporima za održivost, posetite https://www.ball.com/sustainability