Najpovoljniji dinarski krediti za poljoprivrednike

Foto: Banca Intesa

Banca Intesa, članica međunarodne bankarske grupacije Intesa Sanpaolo, počela je da odobrava kredite u okviru državnog programa subvencionisanog kreditiranja poljoprivredne proizvodnje za 2024. godinu.

Na osnovu ugovora o učešću u realizaciji programa, potpisanog sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Banca Intesa nudi fizičkim licima – registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima dinarske kredite sa fiksnom kamatnom stopom od nula do tri odsto godinje za nabavku obrtnih i osnovnih sredstava i investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu. Krediti su dostupni u maksimalnom iznosu do šest miliona dinara, uz rok otplate do 60 meseci i mogućnost korišćenja grejs perioda do 24 meseca.

„Nastavljajući tradicionalno partnerstvo sa državom u pogledu kreiranja povoljnih uslova finansiranja za poljoprivredne proizvođače, i ove godine učestvujemo u sprovođenju programa subvencionisanog kreditiranja sektora agrara. Da su naši klijenti jasno prepoznali prednosti ove vrste kredita govori podatak da smo 2023. godine u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede odobrili plasmane u ukupnoj vrednosti od 1,45 milijardi dinara i ponovo se pozicionirali kao jedan od najrelevantnijih učesnika u realizaciji programa državnih subvencija“, izjavio je Željko Petrović, član Izvršnog odbora i direktor Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom Banca Intesa.

Banca Intesa je jedan od najaktivnijih kreditora agrarnog sektora na domaćem tržištu, sa kojim posluje od 2008. godine. Zahvaljujući sveobuhvatnoj ponudi inovativnih proizvoda, unapređenom distributivnom modelu i specijalizovanim savetnicima za rad sa poljoprivrednicima, banka je 2023. godine podržala registrovana poljoprivredna gazdinstva kreditima u ukupnoj vrednosti koja premašuje sedam milijardi dinara.