Jedna od najvećih bolnica u Evropi „Bečka opšta bolnica AKH“ odlučila je da uz podršku bečke elektroprivrede „Wien Energie“ zameni 52.000 svetiljki. U prvoj fazi projekta biće zamenjeno 8.000 svetiljki iz sedamdesetih godina prošlog veka novim i energetski efikasnijim. 

„Održivost i energetska efikasnost igraju važnu ulogu u Beču. Da bismo postali klimatski neutralni do 2040. godine važno je da se angažujemo na svim poljima. Zamenom svetiljki u bolnici AKH kompanija „Wien Energie“ podržava jednu od najvećih zdravstvenih ustanova u Evropi u značajnoj uštedi energije i CO2“, kaže član gradskog veća za privredu i gradska preduzeća, Peter Hanke.

Zamenom 8.000 svetiljki u hodnicima, koje većinom svetle tokom cele godine i 24 sata dnevno, može se smanjiti potrošnja struje za jedan gigavat-sat već prve godine i ukupno uštedeti 265 tona CO2. Nakon uspešne evaluacije prve faze projekta krajem 2024. godine, projekat će obuhvatiti 52.000 svetiljki. Na taj način će se godišnje uštedeti 700 tona CO2 i do 2,7 gigavat-sati struje, što odgovara potrošnji struje od 1.350 prosečnih domaćinstava.

 „Održivost u zdravstvu je važna tema koja sve više dobija na značaju u današnje vreme. Cilj je smanjiti ekološki otisak zdravstvenog sektora i istovremeno održati kvalitet medicinske usluge. Ovaj projekat ne samo da čini bolnicu AKH energetski i finansijski efikasnijom, već i ekološki prihvatljivijom“, kaže član gradskog veća za zdravstvo u Beču, Peter Haker. „Bolnica je sa aspekta osvetljenja, pravi grad u malom sa sličnim raznovrsnim zadacima osvetljenja. Štednja resursa ovde je od suštinskog značaja“, istakao je direktor bolnice, Hervig Veclinger.  

© Wien Energie