Članice CEFTA-e počinju primenu prelaznih pravila o preferencijalnom poreklu robe, zajedno sa pravilima Paneuromediteranske (PEM) konvencije.

Dok čekamo reviziju PEM konvencije, većina ugovornih strana, uključujući CEFTA strane, EU i EFTA, odlučila je da omogući kompanijama da koriste modernizovana i pojednostavljena pravila o poreklu, te je počela primenu prelaznih pravila na bilateralnoj osnovi.

Nova pravila su fleksibilnija s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja, a samim tim i pojednostavljenja trgovine, pružanja više mogućnosti i omogućavanja kompanijama da postanu konkurentnije na drugim tržištima.

Prelazna pravila su počela da se primenjuju od 1. februara 2023.