Vlada Srbije je na sednici 1. februara, usvojila Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih potpuno električnih vozila, a danas je Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo detaljno upustvo kako ostvariti ovo pravo.

Postupak se odvija u šest “koraka”:

Prvi je podnošenje zahteva, lično na pisarnici ili poštom na adresu Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Beograd, sa naznakom “Zahtev za subvencionisanje kupovine električnih vozila”.

Drugi “korak” sprovode nadležne službe ministarstva koje formiraju predmet od dokumentacije koju je podnosilac zahteva dostavio, a  zatim Komisija za sprovođenje postupka subvencionisanja pregleda taj predmet.

Zatim (“Treći” korak), ako je dokumentacija kompletna Komisija donosi “Rešenje o dodeli subvencije”, a korisnik će biti pozvan da lično preuzme taj dokument.

Takozvani “četvrti korak” je dostavljanje tog rešenja prodavcu vozila ili lizing kući koji pripremaju finansijsku dokumentaciju koju zatim dostavljaju Ministarstvu za zaštitu životne sredine na pisarnicu ili poštom na adresu koja je gore navedena.

Sledeća dva “koraka” su upustva o dokumentaciji koja treba da se dostavi u zavisnosti da li se vozilo kupuje preko finansijskog lizinga (Ugovor o finansijskom lizingu, dokaz o prenosu sredstava iz banke i dokaz da je uplaćeno više od 15 odsto vrednosti vozila), ili direktno od auto kuće (predračun i avansni račun, dokaz o prenosu sredstava i ukovor o kupoprodaji vozila).

Zahtev za subvencionisanje kupovine ekološkog vozila možete preuzeti OVDE. 

Podnošenje zahteva kreće od 12.februara

Da podsetimo, za ovu godinu, Vlada Srbije je opredelila 170 miliona dinara za subvencionisanje, ali isključivo za kupovinu električnih vozila. Pravo na subvenciju mogu da ostvare fizička lica, preduzetnici i pravna lica, a zahtevi se podnose ministarstvu od 12. februara zaključno sa 31. oktobrom tekuće godine

Kolika će subvencija biti zavisi, naravno od vrste vozila:

Za kupovinu električnog mopeda ili lakog tricikla, sledi 250 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Za kupovinu električnih motocikala, motocikala sa bočnim sedištem, teških tricikala, lakih i teških četvorocikala, – 500 evra.

Za električna putnička vozila sa najviše devet mesta za sedenje i električna teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa do 3,5 tona, subvencije su 5.000 evra.

Srpska asocijacijia uvoznika vozila i delova smatra da bi subvencije trebalo dodeliti i za kupovinu plug-in hibrida.