Kredit u iznosu od 5 miliona evra i savetodavna podrška kako bi se ohrabrile investicije preduzeća kojima upravljaju žene

  • Nova kreditna linija učiniće finansiranje pristupačnijim preduzetnicama
  • Dodatna savetodavna podrška za mala i srednja preduzeća kojima upravljaju žene koju finansira Švedska
  • Osnaživanje žena i inkluzija pokreću privredni rast
  • Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Banca Intesa obezbediće dodatne mogućnosti finansiranja i investicija preduzetnicama, kroz kreditnu liniju od 5 miliona evra, putem grantova za tehničku pomoć i savetodavnu podršku, koju pruža Švedska.

U zemljama u kojima EBRD ulaže u privredu, među kojima je i Srbija, preduzeća koja vode žene, posebno mala i srednja preduzeća (MSP), često se smatraju rizičnijim segmentom zbog njihove veličine i nedostatka sredstava obezbeđenja. U okviru nove kreditne linije, preduzetnice imaju mogućnost da podele rizik, jer će EBRD garantovati za njih u iznosu do 8% od ukupnog iznosa kredita. Ovo će obezbediti većem broju preduzetnica, koje nisu u mogućnosti da obezbede neophodne materijalne garancije, da se prijave i dobiju finansijska sredstva.

Aleksandra Vukosavljević, direktor EBRD-a za finansijske institucije za Zapadni Balkan i Istočnu Evropu, izjavila je: „Stvaranje jednakih mogućnosti za žene u biznisu nije samo pitanje rodnih uloga, već je ključno za napredak svake zemlje ka njenom punom ekonomskom potencijalu. To je posebno relevantno za privrede u zemljama u kojima EBRD investira, gde žene često nailaze na prepreke prilikom pokretanja ili razvoja svojih preduzeća zbog nedostatka pristupa finansijama.“

Finansiranje za preduzeća koja vode žene ili su u vlasništvu žena pruža se kroz EBRD program “Žene u biznisu”, koji promoviše preduzetništvo žena i njihovo šire učešće u poslovanju kroz pristup finansijama i stručnom znanju na Zapadnom Balkanu. Banca Intesa kao dugogodišnji partner Evropske banka za obnovu i razvoj pridružila se programu „Žene u biznisu“ još 2015. godine u cilju omogućavanja olakšanog pristupa finansijskim sredstvima.

„Izuzetno mi je zadovoljstvo što, kao prva banka na srpskom tržištu koja je pristupila programu Evropske banke za obnovu i razvoj Žene u biznisu, imamo priliku da i u narednom ciklusu svojim klijentkinjama ponudimo dodatnu podršku u vidu povoljnijih uslova finansiranja i time im pomognemo da unaprede svoje poslovanje i povećaju konkurentnost na tržištu. Posredstvom ovog programa do sada smo plasirali 33 miliona evra kredita preduzetnicama, koje čine četvrtinu našeg privrednog miljea, i na taj način posredno pružili potporu kako ovom važnom segmentu, tako i ekonomskom prosperitetu zemlje u celini. Iz navedenih sredstava uspešno smo podržali više od 3.000 malih i srednjih preduzeća kojima rukovode žene, što je i potvrđeno „Outstanding Women in Business Award“ nagradom, koju je našoj klijentkinji, Dragani Milanović vlasnici brenda Roberto Baressi, dodelila Evropska banke za obnovu i razvoj“, izjavio je Darko Popović, predsednik Izvršnog odbora Banca Intese.

EBRD je pokrenula program u regionu Zapadnog Balkana 2014. godine i podržala preko 5.000 preduzeća koja vode žene, pomažući im u razvoju njihovog poslovanja. Povodom ovog programa održana je regionalna konferencija u Podgorici 20. i 21.juna, gde su bile podeljene nagrade finansijskim institucijama za njihov rad i doprinos osnaživanju žena u regionu, kao i uspešnim ženama preduzetnicama svih partnerskih finansijskih institucija u okviru Programa.

* * *

Banca Intesa ad Beograd, članica grupe , je vodeća banka na domaćem tržištu, pouzdan partner za 1,4 miliona klijenata, fizičkih i pravnih lica. Sa ukupnom aktivom od 7 milijardi evra, ukupnim depozitima klijenata od 5.2 milijarde evra i kapitalom u iznosu od 833.3 miliona evra, Banca Intesa predvodi listu najuspešnijih banaka u Srbiji. Zahvaljujući jedinstvenom spoju digitalizacije poslovnih procesa i razvijene mreže od 146 ekspozitura širom Srbije, kao i stalnoj usmerenosti na potrebe građana i privrede, inovativnim proizvodima i usluzi najvišeg kvaliteta, banka ostvaruje stabilne rezultate u svim oblastima poslovanja.

O Intesa Sanpaolo grupi

Intesa Sanpaolo je vodeća bankarska grupa u Italiji koja servisira potrebe domaćinstava, kompanija i realne ekonomije, sa značajnim međunarodnim prisustvom. Jedinstveni poslovni model Intesa Sanpaolo grupe čini je evropskim liderom u oblastima upravljanja bogatstvom, zaštite imovine i savetodavnih usluga, sa fokusom na digitalnu sferu i finansijske tehnologije. Kao efikasna i izdržljiva banka, kao prednost ima svoje fabrike proizvoda u oblasti upravljanja imovinom i osiguranjem, koje su u celosti u njenom vlasništvu. Snažna posvećenost ESG temama grupe obuhvata pružanje 115 milijardi evra u kreditima za uticaj do 2025. zajednicama i za zelenu tranziciju, i 500 miliona evra kao podršku ljudima kojima je najpotrebnija, zbog čega je Intesa Sanpaolo pozicionirana kao svetski lider u pogledu društvenog uticaja. Intesa Sanpaolo posvećena je postizanju nultih neto emisija do 2030. u pogledu sopstvenih emisija, i do 2050. za svoj portfolio kredita i investicija. Kao angažovani pokrovitelj italijanske kulture, Intesa Sanpaolo stvorila je sopstvenu mrežu muzeja, zvanu Gallerie d’Italia, u kojoj se čuva umetničko nasleđe banke i koja služi kao lokacija za prestižne kulturne projekte.

Vesti: group.intesasanpaolo.com/en/newsroom/news

Twitter: @intesasanpaolo

LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo

EBRD je multilateralna banka koja promoviše razvoj privatnog sektora i preduzetničke inicijative u 38 zemalja na tri kontinenta. Banka je u vlasništvu 71 zemlje, EU i EIB. Cilj EBRD ulaganja je kreiranje kompetitivnih, inkluzivnih, zelenih, otpornih, integrisanih ekonomija sa dobrim upravljanjem. Pratite nas na internetu, Fejsbuku, Linktinu, Instagramu, Tviteru i Jutjubu.