Beograd, 1.12.2023 – U Palati Srbije održana je danas edukacija o korišćenju dopinga u rekreativnoj populaciji predstavncima sportskih saveza Srbije, teretana i fitnes centara. 

Edukaciju je vodila prof. dr Milica Vukašinović Vesić, direktorka Antidoping agencije Republike Srbije, u prisustvu ministra sporta u Vladi Republike Srbije, gospodina Zorana Gajića i generalnog sekretara Saveza za fitnes i rekreaciju Srbije, Dragana Tomaševića, a na osnovu studije koja je po prvi put sprovedena na našim prostorima. 

Studiju je sprovela Antidoping agencija Republike Srbije u saradnji sa Savezom za fitnes i rekreaciju Srbije, a uz podršku Ministarstva sporta sa ciljem definisanja preporuka i prevencije u oblasti borbe protiv dopinga među sportististima rekreativcima.  Istraživanje, koje je sprovedeno u 30 teretana i fitnes centara na teritoriji Beograda, a u kome je učestvovalo 631 rekrativnih sportista, pokazalo je da je korišćenje dopinga u rekreativnoj populaciji zastupljeno u velikoj meri.

O tome govori podatak da čak 37% rekreativnih sportista poznaje nekoga ko koristi doping, a njih 28% nekoga ko je imao štetne posledice usled korišćenja doping sredstava. Rezultati studije pokazuju da se kao doping sredstva najviše koriste anabolici čija primena može da dovede do ozbiljnih štetnih posledica po zdravlje, sa mogućim smrtnim ishodom. Pored toga, korišćenje doping sredstava može da izazove zavisnost, poveća agresiju i dovede do psihotičnih promena kod onih koji ih koriste. Posebno zabrinjava što je najugroženija populacija mladih osoba od 18 do 35 godina starosti.

“Uloga Antidoping agencije Republike Srbije nije samo edukacija o štetnim efektima korišćenja doping sredstava i sprovođenje doping kontrola naših profesionalnih sportista, već imamo i važan zadatak edukacije vlasnika fitnes centara, trenera i rekreativaca. Ovo istraživanje predstavlja naučnu potvrdu problema sa kojim se suočavamo i jasan znak o potrebi za kampanjom ”Tvoje telo – tvoj izbor, reci NE! dopingu” kojom bismo edukovali stanovništvo, a pre svega mlade ljude o štetnosti koju imaju doping sredstva. Kako bismo sproveli ovu studiju nije bio potreban samo naučni potencijal koji Antidoping agencija Republike Srbije nesumnjivo poseduje, već i izuzetna podrška koju nam je pružilo Ministarstvo sporta i ministar gospodin Zoran Gajiću. Zahvalnost dugujemo i generalnom sekretaru Saveza za fitnes i rekreaciju Srbije, gospodinu Draganu Tomaševiću koji nam je omogućio sprovođenje ovog istraživanja, kao i vlasnicima fitnes klubova u kojima smo sprovodili istraživanje i naravno, svim učesnicima istraživanja bez čijih iskrenih odgovora ne bismo dobili jasnu sliku o zabrinjavajućim brojkama kada je reč o korišćenju doping sredstava” – izjavila je prof. dr Milica Vukašinović Vesić, direktorka Antidoping agencije Republike Srbije.

Ministar Gajić je izjavio da je zabrinut zbog činjenice da postoji ovako ozbiljan problem kao što je doping među rekreativnom populacijom, ali da je zadovoljan jer postoji jasna strategija kojom ćemo se kao društvo boriti protiv ovako negativne pojave. Ministar je naglasio neophodnost bavljenja sportom i istakao da je od osvajanja najvažnijih takmičenja i najsjajnijih medalja važnije zdravlje jedne nacije, naročito mladih. Ministarstvo sporta je fokusirano na fizičko vaspitanje i fizičko obrazovanje kao način rada sa decom koji podrazumeva da osim unapređenja znanja, razvijanja njihovih veština i talenata, mora da se nađe model za usvajanje zdravih životnih navika. Deca moraju u najranijem uzrastu da usvoje svesno ponašanje i pravilan odnos prema svemu što utiče na njihovo zdravlje, pravilan rast i razvoj.

“Siguran sam da će kampanja “Tvoje telo Tvoj izbor. Reci NE dopingu” biti ključ u podizanju svesti o izborima koje pravimo kada je reč o postizanju sportskih rezultata, u rekreativnom bavljenju sportom, baš kao i u profesionalnom sportu” zaključio je Gajić.

Generalni sekretar Saveza za fitnes i rekreaciju Srbije, Dragan Tomašević je izrazio zadovoljstvo dugogodišnjom uspešnom saradnjom sa Antidoping agencijom Republike Srbije i istekao da je ovo istraživanje uvod u jedan veliki projekat.

“Studija nam je dala vrlo važne brojeve koji moraju da nas sve pozovu na akciju i borbu protiv dopinga u rekreativnoj populacij. Verujem da će kampanja “Tvoje telo Tvoj izbor. Reci NE dopingu” imati pozitivan efekat i promeniti pogled na korišćenje doping sredstava među rekreativnim sportistima, pre svega mladim ljudima” izjavio je Tomašević.