Bečki socijalni projekat „Hrabri influenseri“ primio je u Briselu „građansku nagradu“ Evropskog parlamenta. U okviru ovog programa, mladi, posebno iz teških životnih uslova, podstiču se da predstave i realizuju svoje vlastite projektne ideje.

Projekat „Hrabri influenseri“ pokrenut je leta 2021. godine usred pandemije korona virusa, od strane Udruženja za podsticaj rada, obrazovanja i budućnosti „ABZ Austrija“, obrazovne inicijative „Teach for Austria“, omladinske platforme „youngCaritas“ i Caritas bečke nadbiskupije. Do sada je od strane 88 „Hrabrih influensera“ realizovano 63 projekta. „Što su krize veće, to je važnije da se mladim ljudima pruži podrška i da im se daju neophodni alati kako bi razvili svoje potencijale i to činili sa samopouzdanjem“, kaže voditeljka projekta Meri Krojcer iz bečkog Caritasa. Mladi se posebno podstiču u razvijanju novih načina delovanja i sprovođenja ideja koje trajno deluju protiv izolacije, straha od budućnosti i psihičkog stresa. Do sada je program bio finansiran od strane austrijskog Ministarstva za socijalna pitanja.

Evropska nagrada za građansko delovanje se dodeljuje svake godine za najviše 50 projekata širom Evropske unije, pri čemu se u svakoj zemlji nagrađuje barem jedan projekat. Dobitnici se nagrađuju za aktivnosti koje se odnose na osnovna građanska prava, jačanje evropskog duha ili promociju međusobnog razumevanja u EU.