• Čista CCS EBITDA iznosi 976 miliona USD u trećem kvartalu 2023. godine, sa snažnim Consumer Services performansama koje su uravnotežile efekte tržišnog okruženja koje se vraća u normalne uslove i izazove koje regulacija postavlja za Upstream i Downstream
  • Nepredviđeni porezi širom regiona CIE i dalje imaju veliki uticaj na rezultate, iznoseći polovinu EBITDA u prva tri kvartala 2023. ili 1.061 miliona USD od početka 2023. do kraja Q3 2023.
  • Downstream Clean CCS EBITDA ostvarila je 469 miliona USD u trećem kvartalu 2023., što predstavlja smanjenje u iznosu od 37% u odnosu na isti period 2022. godine, s obzirom da veće marže nisu mogle da nadoknade sužavanje jaza između tržišne cene nafte Brent i Ural i negativnog doprinosa segmentu petrohemije
  • Upstream EBITDA je iznosila 195 miliona USD u trećem kvartalu 2023., skoro se udvostručivši u poređenju sa drugim kvartalom 2023. zahvaljujući nižim poreskim dažbinama u trećem kvartalu, uprkos blagom smanjenju proizvodnje
  • Consumer Services EBITDA dala je snažne rezultate tokom sezone vožnje, pri čemu je EBITDA dostigla 250 miliona USD u trećem kvartalu 2023. godine, zahvaljujući organskim i neorganskim uticajima
  • MOL ​​podiže svoj EBITDA za celu 2023. godinu na približno 2,8 milijardi USD sa prethodnih 2,5 milijardi USD

Budimpešta, 14. novembar 2023. – MOL Grupa je danas objavila finansijske rezultate za treći kvartal 2023. godine u iznosu od 976 miliona USD, smanjene za 33% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Pretpostavke Vlade ostaju važan pokretač rezultata, koje iznose polovinu EBITDA tokom prva tri kvartala 2023. godine, uključujući novi porez na CO2 koji je uveden u Mađarskoj retrospektivno od 1. januara 2023. Downstream i Upstream su i dalje pod pritiskom tržišnih uslova, ublaženi snažnim rezultatima koje je pružio Consumer Services segment. Kao rezultat toga, EBITDA u periodu između Q1 i Q3 2023. dostigla je 2,1 milijardu USD, što je kompaniji MOL omogućilo da podigne svoju EBITDA za celu 2023. godinu na približno 2,8 milijardi USD sa prethodnih 2,5 milijardi USD.

Predsednik i izvršni direktor Zsolt Hernádi prokomentarisao je rezultate:

„Ponosan sam što smo uspeli da održimo dobar učinak uprkos teškom regulatornom okruženju i pritiscima tržišta. U ovom tromesečju uspeli smo da ublažimo efekte negativnih spoljnih uslova povećanjem rafinerijskih marži i snažnom potražnjom potrošača za našim gorivima. U mogućnosti smo da povećamo naše EBITDA smernice jer ostajemo optimisti da će naš integrisani poslovni model otporan na krizu i efikasno poslovanje biti protivteža nestabilnim tržišnim uslovima i neizvesnim vladinim intervencijama. Takođe, posvećeni smo tome da nastavimo naš put transformacije, kao i da ispunimo povišena očekivanja u pogledu naše uloge u bezbednosti snabdevanja regiona Centralne i Istočne Evrope.”

Predsednik i izvršni direktor Zsolt Hernádi

Upstream EBITDA u Q3 2023. povećana je za 97% u poređenju sa prethodnim kvartalom, dostigavši 195 miliona USD zahvaljujući nižoj poreskoj dažbini na neočekivani prihod s obzirom je u Q2 priznat doprinos u iznosu od 122 miliona USD. Štaviše, predviđeno je da se stope tantijema u Mađarskoj smanje od 1. septembra 2023. sa pozitivnim uticajem na rezultate u četvrtom kvartalu 2023. i dalje. Proizvodnja ugljovodonika u Q3 2023. blago je smanjena zbog privremenih dešavanja, dostižući u proseku 90,1 mboepd tokom prva tri kvartala, sa smernicama za proizvodnju za 2023. godinu na približno 90 mboepd za 2023.

Downstream Q3 2023 čista CCS EBITDA se oporavila u odnosu na prethodni kvartal zbog podrške rafinerijskim maržama i uticaja nižih vanrednih poreza, koji su iznosili 469 miliona USD u Q3 2023. Ipak, rezultat predstavlja smanjenje od 37% u poređenju sa istim periodom prošle godine jer veće marže na rafinerije nisu mogle da nadoknade sužavanje Brent-Ural širenja i negativan doprinos petchem-a. Znatno oporezivanje u zemljama Centralne i Istočne Evrope nastavilo je da utiče na profitabilnost segmenta tokom trećeg kvartala 2023. godine sa nedavno uvedenim porezom na CO2 u Mađarskoj, dok je okruženje na tržištu petrohemije ostalo nepovoljno i negativno je uticalo na CCS EBITDA.

Consumer Services EBITDA u Q3 2023 je dala ohrabrujuće rezultate, sa EBITDA od 250 miliona USD u trećem kvartalu 2023. godine, što je povećanje od 107% u odnosu na isti period prošle godine. Osim ublažavanja propisa o ograničenju cena i podrške marže na prodaju goriva, rezultat je uglavnom došao mahom od neorganskog uticaja uzrokovanog širenjem mreža kompanije MOL u Poljskoj i Sloveniji, dodajući skoro 400 miliona litara prodanim količinama tokom trećeg kvartala 2023. Rezultat je bio takođe podržan snažnom potražnjom potrošača, daljim širenjem doprinosa koji ne spadaju u gorivo, kao i uspehom našeg programa lojalnosti, MOL Move, koji je dostigao preko 1 milion registracija u Mađarskoj i preko 700 hiljada u Poljskoj.

O MOL Grupi

MOL Grupa je integrisana, međunarodna naftna i gasna, petrohemijska i retail kompanija sa sedištem u Budimpešti, Mađarska. Posluje u više od 30 zemalja sa dinamičnom međunarodnom radnom snagom od 24.000 ljudi i iskustvom u industriji od preko 100 godina. Unutar integrisanog lanca snabdevanja MOL Grupe posluju tri rafinerije i dva petrohemijska pogona u Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj. MOL poseduje mrežu od skoro 2400 servisnih stanica u 10 zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope. MOL-ove istraživačke i proizvodne aktivnosti podržane su sa više od 85 godina iskustva u oblasti ugljovodonika i 30 godina u ubrizgavanju CO2. Trenutno postoje proizvodne aktivnosti u 8 zemalja, a istraživačke u 10 zemalja.

MOL je posvećen transformaciji svojih tradicionalnih operacija zasnovanih na fosilnim gorivima u niskougljenični, održivi poslovni model i teži da do 2050. postane ugljenično neutralna uz oblikovanje niskokarbonske cirkularne ekonomije u Centralnoj i Istočnoj Evropi.