Foto: Pixabay

Grad Beč je još uvek oprezan kada je reč o korišćenju veštačke inteligencije (VI), ali je izričito dozvolio svojim zaposlenima da je koriste u svakodnevnom radu. Odnedavno je uspostavljen i registar za veštačku inteligenciju Grada Beča. 

Uprava glavnog grada Austrije koristi veštačku inteligenciju još od 2017. godine kada je uveden gradski ChatBot – „WienBot“ koji pruža jednostavne odgovore na pitanja o gradu. Takođe uz pomoć veštačke inteligencije Grad pokušava da otkrije oštećenja na putevima i to na osnovu prostornih podataka bečkog geoportala. Obe aplikacije su „stare“, i ubrajaju se u kontrolisani oblik veštačke inteligencije. Međutim, Grad trenutno još uvek ne koristi novu generaciju veštačke inteligencije (generativna VI) sa programima kao što je Chat GPT, koji samostalno stvara sadržaj. 

Prošle godine je izrađen i objavljen VI-kompas za zaposlene u gradu. U njemu piše: „Korišćenje generativnih VI-alata dostupnih na interentu u službene svrhe je dozvoljeno pod važećim uslovima i čini se neizbežnim u smislu modernog i efikasnog upravljanja gradom.“

Kompas takođe utvrđuje pravila kako se VI sme koristiti: „Kada se koriste generisani VI-sadržaji, čovek snosi odgovornost“, objasnio je šef strategije Grada, Klemens Himpele. Takođe se mora voditi računa o pravnom postupanju sa osetljivim ili ličnim podacima i službenom tajnom. „Imamo obavezu da se svuda gde se sadržaji stvaraju putem VI, to i označi, rekao je Himpele. Grad mesečno obaveštava zainteresovane zaposlene o novostima u oblasti VI i pruža informacije za sve saradnike koji se prvi put bave tom temom. Dva puta mesečno održava se trening kako bi se naučilo kako se koristi Chat GPT i slični programi. Krajem prošle godine Grad Beč je stvorio sopstveni registar i postavio ga onlajn. On sadrži informacije o oblastima u kojima Grad Beč koristi VI. Pored WienBot-a, trenutno se koristi „geoKI“, koji se koristi za prepoznavanje objekata u javnom prostoru. 

© Pixabay