Kako bi smanjila uticaj proizvodnje pločastih materijala na životnu sredinu, IKEA će zameniti lepkove napravljene na bazi fosilnih sirovina – bio-lepkovima. Danas, 5% klimatskog otiska celokupnog lanca vrednosti kompanije IKEA vezuje se za korišćenje lepka u pločastim materijalima. Cilj kompanije je da do 2030. godine smanji korišćenje fosilnih lepkova za 40% i povezanu emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 30%.

Na putu ka smanjenju uticaja koji ima na životnu sredinu, kompanija IKEA fokusirana je na pronalaženje novih rešenja za lepljenje, s obzirom da se najviše lepka koristi u proizvodnji pločastih materijala. Kao rezultat inovacije i višegodišnjeg ispitivanja, IKEA sada prelazi na biološke alternative kako bi smanjila korišćenje fosilnog lepka za 40% i uticaja koji lepak ima na klimu za 30%.

„Ovo je veliki i važan korak za kompaniju IKEA na kojem smo radili više od 10 godina. Ovo potvrđuje da postoji potreba za više lepkova sa mnogo manjim uticajem na životnu sredinu, i da male promene mogu imati veliki uticaj. Nadamo se da ćemo inspirisati i druge da urade isto,“ rekla je Venla Hemila (Venla Hemmilä), inženjerka za materijale i tehnologiju u kompaniji IKEA u Švedskoj.

Prelazak sa fosilnih lepkova na bio-lepkove će biti sproveden postepeno, a cilj je da do 2030. godine većina fabrika koje proizvode pločasti materijal u lancu snabdevanja kompanije IKEA koristi lepkove koji imaju manji uticaj na životnu sredinu. U gradu Kazlu Ruda, u Litvaniji, prva IKEA Industry fabrika sada koristi lepak koji je napravljen od tehničkog skroba iz kukuruza*, za masovnu proizvodnju. Ovo je rezultat desetogodišnjeg truda da se pronađe alternativa fosilnim lepkovima. Istovremeno, ispitivanja su u toku za više drugih vrsta lepkova.

„S obzirom na to da lepak u pločastim materijalima čini 5% uticaja koji celokupni lanac vrednosti kompanije IKEA ima na životnu sredinu, ovo čini veliku razliku i ključni korak ka doprinosu ograničavanja globalnog zagrevanja na 1,5°C. Zajedno sa povećanom upotrebom recikliranog drveta i sa težnjom ka stopostotnom korišćenju energije iz obnovljivih izvora u proizvodnji, ovo je važna prekretnica na našem putu da učinimo naše proizvode od drveta održivijim,“ rekao je Andreas Rangel Arens (Andreas Rangel Ahrens), direktor sektora za životnu sredinu Inter IKEA grupe.

Pronalaženje novih rešenja za lepkove jedan je od glavnih koraka ka daljem smanjenju uticaja koji proizvodnja ploča od iverice ima na klimu, zajedno sa težnjom ka 100% korišćenju energije iz obnovljivih izvora. Ovaj potez je u skladu sa sveukupnom ambicijom kompanije IKEA da do 2030. godine počne da koristi isključivo obnovljive materijale i materijale koji se mogu reciklirati. Kako bi u potpunosti omogućila prelazak na korišćenje bio-lepka, IKEA je nedavno pokrenula akcelerator program sa ciljem da isproba nova rešenja za lepkove sa eksternim partnerima.

*Tehnički skrob se dobija od industrijski gajenih biljaka odstranjenih iz lanca ishrane.