I dalje najveći izazov za naše kompanije  kako privući i zadržati zaposlene

Izvor:Infostud.com

Infostud je tokom februara 2024. godine sproveo istraživanje Puls HR zajednice kako bi saznao sa kojim se izazovima susreću kompanije u Srbiji i kako na njih odgovaraju. Istraživanje je obuhvatilo različite industrije, kao što su proizvodnja, auto-industrija, prodaja, FMCG, bankarstvo i osiguranje.

 Fokus istraživanja bio je na ključnim izazovima privlačenja kandidata i zadržavanja zaposlenih. Ovo istraživanje takođe pruža informacije o najvećim izazovima sa kojima se kompanije van IT industrije suočavaju, kao i o strategijama privlačenja, zadržavanja i motivisanja zaposlenih.

Najveći izazovi za kompanije svih veličina ove godine su i dalje privlačenje kandidata i zadržavanje zaposlenih, a ovaj trend je naročito izražen kod kompanija sa više od 300 zaposlenih. Vidljivo je ipak da je u prošlogodišnjem izveštaju to bilo dosta izraženije, dok se sada nešto lakše prevazilazi. U porastu su izazovi sa motivacijom zaposlenih i organizacionim pitanjima, dok je kod kompanija koje imaju do 50 zaposlenih više u fokusu praćenje trendova i benefita.  

Ako posmatramo pojedinačne industrije, najviše izazova sa zadržavanjem zaposlenih imaju firme iz oblasti logistike i prevoza robe i putnika (čak 71%), dok sa privlačenjem kandidata najviše problema imaju  kompanije iz oblasti FMCG(roba široke potrošnje) (58%) i proizvodnja (55%). U auto-industriji imamo natprosečne vrednosti za organizacione izazove i izazove sa praćenjem trendova i benefita.

Rad od kuće sve manje popularan u kompanijama

Kada je reč o radnom okruženju, istraživanje je pokazalo da postoji razlika u pristupu u radu van radnog mesta (remote rad) i radu iz kancelarije. Opšti podaci govore da je rad iz firme obavezan za sve zaposlene u 46% kompanija. Ispitanici iz kompanija van IT industrije su još jednom potvrdili da je zbog prirode posla rad od kuće daleko manje zastupljen – 47% je navelo da je dolazak na radno mesto je obavezan, a generalno je uočljivo da nema velikih oscilacija u odnosu na prošlogodišnje istraživanje. Ako uzmemo u obzir veličinu organizacije, obavezan rad iz kompanije je više zastupljen u manjim i srednjim, dok velike firme pokazuju nešto veću fleksibilnost kada je u pitanju način rada.

Kada se ovi trendovi posmatraju kroz određene industrije, vidimo da industrije marketinga, medija i komunikacija, kao i deo koji pripada bankarstvu, finansijama i reviziji, imaju znatno fleksibilnije oblike rada, dok najveći broj ispitanika koji su naveli da je obavezan rad za sve iz kompanije očekivano dolazi iz logistike, prevoza robe i putnika (67%), proizvodnje (59%) i trgovine/prodaje (56%).

Samo 51% kompanija odgovara svim kandidatima

Nedostatak povratne informacije je tema na koju se kandidati godinama najviše žale. U opštem segmentu, 51% ispitanika je odgovorilo da pruža povratnu informaciju uvek i svima. Preostali koji su rekli da se ne javljaju svima ili da se ne javljaju uopšte, kao razlog za to su još jednom navodili nedostatak vremena i neadekvatne prijave.

AI alati u HR sektoru: Koliko kompanije koriste tehnologiju za zapošljavanje?

Zbog ekspanzije upotrebe veštačke inteligencije, ove godine smo proveravali koliko i u koje svrhe kompanije koriste neke od dostupnih AI alata u aktivnostima vezanim za zapošljavanje. Interesantno je da samo 7% njih koristi ove alate, najviše za potrebe strukturiranja intervjua i testova u odnosu na traženu poziciju, kreiranja oglasa, zakazivanja intervjua, pretrage baza, brainstorminga, kreiranja upitnika i kreiranja opisa poslova.