Poslovna zgrada na Bulevaru oslobođenja 1987. Foto – Dokumentacija MSUV_1

U petak 17. maja u 19 časova, biće otvorena izložba “Dušan Krstić: Arhitektura” u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Nastavljajući seriju izložbi posvećenih arhitekturi druge polovine XX veka u Vojvodini, MSUV organizuje retrospektivnu izložbu arhitekte Dušana Krstića, kao jednog od vodećih domaćih arhitekata toga doba. Izložbu prati monografija posvećena njegovim arhitektonskim delima, pedagoškom i istoriografskom stvaralaštvu. Kustosi izložbe su Dragana Konstantinović i Vladimir Mitrović.

Arhitekta Dusan Krstic 1938.- 2013. Foto:Dokumentacija MSUV

Izložba “Dušan Krstić: Arhitektura” se sastoji od bogate dokumentacije MSUV koju je arhitekta poklonio muzeju, štampanih printova, fotografija i maketa koje su izradili studenti arhitekture. Ljubaznošču porodice premijerno će biti izloženi i Krstićevi originalni crteži, što je zaokružilo prikaz njegovog bogatog arhitektonskog i umetničkog opusa. 

Dragana Konstantinović je povodom predstojeće izložbe u MSUV rekla:

“Izložba i monografija Dušan Krstić: arhitektura rezultat su saradnje Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka i Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Obe institucije već dugi niz godina posvećeno rade na istraživanju tema i  ličnosti koje su ostavile trag u modernoj istoriji grada. U tom smislu, istraživanje ličnosti i dela Dušana Krstića značajan je doprinos razumevanju jedne stvaralačke epohe i ličnosti koje su svojom širinom, radom i talentom oblikovale prostore u kojim živimo. Snažno posvećen aktuelnim graditeljskim temama, projektovanju, edukaciji studenata i kritičkom pisanju, Krstić nas je sve naučio šta znači svestranost, talenat i posvećenost arhitekturi. Otkrivajući njegove kuće i pisanu reč zajedno sa studentima, izložbom smo kreirali isečak njegove bogate arhitektonske karijere.  Knjigom je zaokruženo njegovo delovanje u svih nišama prakse. Verujemo da ovakvi projekti doprinose razumevanju lokalnih konteksta, njihovih vrednosti, kao i stvaraoca koji su ostavili  trajne pouke za delovanje u sadašnjosti i budućnosti.”

Drustveni dom na satelitkoj pijaci crtez_1971. Foto – Dokumentacija MSUV

Vladimir Mitrović je o izložbi naveo:

“Pored fotografija objekata i planova, posebnu pažnju posvetili smo Krstićevim originalnim crtežima, koje je porodica arhitekte ljubazno ustupila muzeju. Uz osnovni izloženi materijal biće prikazani i katalozi, časopisi i knjige za koje je Krstić pisao. Poseban deo posvećen je arhitektonskim analizama Krstićevih objekata koje su izradili studenti arhitekture sa Departmana za arhitekturu i urbanizam FTN Univerziteta u Novom Sadu. Izložbu prate i makete koje su takođe delo studenata novosadskog fakulteta. Izložbu praktično zaokružuje dokumentarni film ”Graditelji Novog Sada: Dušan Krstić” Vladimira Bajića iz 2023. godine u produkciji Radio-televizije Vojvodine gde je po prvi put, u televizijskom formatu, prikazana graditeljska delatnost arhitekte Krstića.”

Izložba “Dušan Krstić: Arhitektura” nastavak je saradnje MSUV i Departmana za arhitekturu i urbanizam FTN Univerziteta u Novom Sadu na proučavanju bogatog arhitektonskog modernističkog nasleđa gde su u kustoski rad bili uključeni i studenti različitih godina studija. Uz prateću monografiju o arh. Krstiću, izložba je završetak projekta u kome je valorizovana arhitektonska i profesorska karijera jednog od značajnih arhitekata vojvođanskog regionalnog modernizma druge polovine proteklog stoleća. 

Drustveni dom na Satelitskoj pijaci_ 1971, Foto :Dokumentacija MSUV

Tokom trajanja izložbe biće organizovani i različiti propratni sadržaji, filmska projekcija dokumentarnog filma posvećenog Krstićevom životu i njegovim delima kao i radionice za studente, decu i omladinu različitih uzrasta.

Izložba će biti otvorena do 2. juna 2024. godine. MSUV je otovren za posetioce od utorka do nedelje, od 10 – 18 časova, a uoči Međunarodnog dana muzeja koji se obeležava 18.  maja, MSUV će zadržati tradiciju Noći muzeja i biti otvoren za posetioce do ponoći.

Dušan Krstić (Novi Sad, 1938–2013) je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (1962). Karijeru arhitekte započeo u Projektnom zavodu Vojvodine, potom kao projektant bio angažovan u Zavodu za fizičku kulturu i Novotehni (do 1976). Od tada do 2001. vodeći je arhitekta projektnog biroa Projekat 76 novosadskog Neimara.  Na Arhitektonskom odseku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu bio je vanredni profesor na predmetima Stanovanje i Arhitektonsko projektovanje (2001–2005). Autor je brojnih stambenih i javnih objekata u kojima je dao značajan doprinos savremenom vojvođanskom graditeljstvu, kao jedan od vodećih arhitekata svoga doba. Održao je više javnih predavanja iz oblasti arhitekture i njene savremene istorije u Novom Sadu i Beogradu. Članke, studije, kritike i recenzije objavljivao je u više stručnih časopisa i dnevnih novina. Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Novog Sada (1972) i Tabakovićeve nagrade za arhitekturu za celokupno stvaralaštvo. (2002). 

Partneri izložbe su Departman za arhitekturu i urbanizam FTN Univerziteta u Novom Sadu, i Radio-televizija Vojvodine.