Beograd, 1.februar 2024 – Poslednjih godina podrška osnaživanju žena kroz filantropske inicijative neprekidno raste o čemu svedoči podatak da su u periodu od 2015. do 2021. godine kompanije, preduzeća i korporativne fondacije u Srbiji su u tu svrhu donirale preko 560.000 evra. Podaci ohrabruju, ali svega jedna od 100 donacija je usmerena ka temi osnaživanja žena, dok je procenat doniranih sredstava za ženske organizacije značajno manji u odnosu na ukupan broj donacija. 

Deset dana uoči zatvaranja konkursa za VIRTUS nagradu, Trag fondacija želi da istakne značaj filantropije za razvoj društva i pružanje podrške različitim oblastima, uključujući i pitanje rodne ravnopravnosti. Pored tradicionalnih kategorija, ove godine ustanovljena je Nagrada tematski fokus za korporativnu i individualnu podršku osnaživanju žena i devojčica, s ciljem da podstakne kompanije i pojedince da se uključe u filantropske aktivnosti koje doprinose osnaživanju žena i devojčica pružajući im tako prilike da se razvijaju i napreduju u karijeri i svim ostalim segmentima života. 

Podršku inicijativi dala je kantautorka, Ida Prester, koja svojim aktivističkim angažovanjem, pesmama, osvešćuje o temi rodne ravnopravnosti i borbe protiv nasilja nad ženama. Njena pesma „Štit“, prenosi poruku o solidarnosti i želji da se stvori atmosfera u društvu u kome će žene biti bezbedne i slobodne. Kampanja predstavlja moćan izraz podrške protiv rodno zasnovanog nasilja.

„Žene su važan deo društva, ali njihov položaj je i dalje težak. Nasilje nad ženama poprima oblik epidemije, jer su brojke koje govore o ženama žrtvama nasilja u porastu na čitavom Balkanu. Da bi se takva situacija promenila, potrebno je zajedničko delovanje šire društvene zajednice, uzimajući u obzir da pitanje rodne ravnopravnosti zahteva promene u obrazovanju, zakonskoj regulativi, odnosu medija prema toj temi. Sve aktivnosti koje doprinose osnaživanju žena od izuzetnog su značaja i zavređuju veliku podršku“, izjavila je Ida Prester – ambasadorka ovogodišnjeg Virtus priznanja za podršku osnaživanju žena i devojčica. 

Konkurs za VIRTUS nagradu za 2023. godinu sprovodi se uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), OAK fondacije, Fondacije Čarls Stjuart Mot i Fonda braće Rokfeler.

Trag fondacija u 2024. obeležava 25 godina postojanja, i dalje nastoji da bude posvećeni akter u promeni, obezbeđivanju ravnopravnog statusa za sve žene i devojčice u našem društvu.„Trag fondacija podstiče veća ulaganja u ženski pokret, i to kroz podršku borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i borbi za bolji položaj žena, koja je od ključne važnosti za društveni razvoj kome težimo. Istraživanja pokazuju da su davanja za osnaživanje žena u proteklom periodu najčešće bila usmerena na aktivnosti za prevenciju i tretiranje posledica rodno zasnovanog nasilja i u svrhu ekonomskog osnaživanja , dok je podrška ovom delu populacije u ostalim oblastima bila manje zastupljena. Naš cilj je da podstaknemo više filantropskih inicijativa za osnaživanje žena i devojčica i tako doprinesemo stvaranju pravednijeg društva, jednakih šansi“, izjavila je Marija Mitrović, direktorka programa filantropije Trag fondacije. 

Više informacija o propozicijama konkursa, načinima prijavljivanja, kriterijumima za izbor dobitnika i sastavu nagradnog žirija možete naći na sledećem linku: www.tragfondacija.org/virtus-nagrada.