UniCredit Bank Srbija nastavlja da osnažuje tržište obnovljivih izvora energije kroz ponudu za projekte solarne energije

Beograd – Pionir i jedan od lidera na domaćem tržištu u finansiranju projekata u oblasti obnovljivih izvora energije, UniCredit Bank Srbija obogatila je svoju ponudu investicionionim kreditom za finansiranje izgradnje solarnih elektrana.

Kao kompanija koja teži odgovornom poslovanju UniCredit Banka Srbija podržava klijente i zajednicu kroz specijalizovane kreditne linije za izgradnju solarnih elektrana. UniCredit podržava i kompanije koje imaju ambicije da postanu kupci-proizvođači, ali i proizvođači električne energije, sa sveobuhvatnim paketom usluge koji osim kredita, podrazumeva i prateće prozvode kao što su garancija za učešće na očekivanim aukcijama za dodelu premija i podrška prilikom ugovaranja paketa osiguranja. Specifičnost kreditnih linija je da osim povoljnijih izvora finansiranja, UniCredit nudi i tehničku podršku u okviru kreditnih linija sa ciljem da se optimizuje investicija.

UniCredit Bank je kreirala standardizovan kredit za sva preduzeća koja žele da postanu kupci-proizvođači, odnosno sve one koji žele da stvore solarnu elektranu za sopstvene potrebe. Kroz specijalizovane kreditne linije, korisnicima usluge će biti omogućeno da sprovedu projekte u periodu od tri do 12 meseci, u zavisnosti od veličine projekata uz očekivani povrat investicije u periodu do osam godina.

Aleksandra Rašić, direktorka korporativnog bankarstva i članica Izvršnog odbora u UniCredit Banci Srbija istakla je:

Smatramo da možemo da napredujemo samo ako napreduje zajednica u kojoj poslujemo. Uz ovakav vid podrške, kako sa finansijske, tako i sa savetodavne strane banke, verujem da smo na pravom zajedničkom putu. Nama u UniCredit Banci plan je da se u saradnji sa različitim međunarodnim finansijskim institucijama, u narednom periodu još intenzivnije posvetimo i ulažemo u projekte zelene energije, prateći domaću i evropsku regulativu i trendove, ali isto tako i da osnažimo savetodavnu podršku klijentima u usvajanju ESG standarda. Prednost koju posedujemo, osim našeg velikog iskustva na lokalu, jeste i podrška vrhunskog, međunarodnog ekspretskog tima naše UniCredit Grupe, koja nam omogućava da iskoristimo iskustvo i modele prakse sa različitih tržišta i prilagodimo ga domaćem”.

UniCredit Bank u Srbiji danas je među liderima u finansiranju projekata u oblasti obnovljivih izvora sa tržišnim učešćem u toj oblasti koje značajno prevazilazi ukupno tržišno učešće banke. Finansijer je pet od sedam operativnih vetroparkova u Srbiji, od čega tri finansira samostalno.

***

O UniCreditu

UniCredit je panevropska komercijalna banka sa jedinstvenom ponudom usluga u Italiji, Nemačkoj, centralnoj i istočnoj Evropi. Naša svrha je da osnažimo zajednice da napreduju, pružajući najbolje u klasi za sve zainteresovane strane, otključavajući potencijal naših klijenata i naših ljudi širom Evrope.

Opslužujemo više od 15 miliona klijenata širom sveta. Oni su srce svega što radimo na svim našim tržištima. UniCredit je organizovan kroz četiri ključna regiona i dva centra za razvoj proizvoda, korporativnih i individualnih rešenja. Ovo nam omogućava da budemo bliski našim klijentima i da iskoristimo iskustvo cele Grupe za razvoj i ponudu najboljih proizvoda na svim našim tržištima. Digitalizacija i naša posvećenost principima ESG-a su ključni pokretači naših usluga. Oni nam pomažu da pružimo izvrsnost našim zainteresovanim stranama i kreiramo održivu budućnost za naše klijente, naše zajednice i naše ljude.