• Na godišnjoj skupštini je odlučeno da se ispalti 279,751,665,550 HUF i usvojen je finansijski izveštaj Upravnog odbora za 2022. godinu
  • Na godišnjoj skupštini je izabran Zsolt Hernádi (na fotogradfiji) za predsednika i u narednih 5 godina, Dr. András Lánczi i Zoltán Áldott za Nadzorni odbor. U Nadzorni odbor je izabran i novi član, Péter Bíró.


BUDIMPEŠTA, 28. april 2023. – Na godišnjoj skuštini MOL Grupe, akcionari su odobrili finansijski izveštaj Upravnog odbora za 2022. godinu i usvojili konsolidovane finansijske izveštaje. Na generalnoj skupštini je odlučeno da se isplate dividende od 280 milijardi HUF, reizabran je Zsolt Hernádi za predsednika, i Dr. András Lánczi i Zoltán Áldott za članove Nadzornog odbora.
Godina 2022. je bila uspešna za MOL Grupu koja je ostvarila čistu CCS EBITDA od 4,7 milijardi dolara, što je povećanje od 43 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Segment Downstream je ostvario 2,2 milijarde dolara, što je 50 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, zahvaljujući dobrim performansama prerade.
EBITDA u segmentu Upstream iznosila je 2,2 milijarde dolara, što je povećanje od 69 odsto u odnosu na prethodnu godinu, što odražava solidan međunarodni i domaći portfelj MOL-a u godini visokih cena nafte i gasa.
U segemntu Consumer Services je ostvarena EBITDA od 320 miliona dolara, što je pad od 47 procenata u odnosu na prethodnu godinu, uprkos uticaju kontrole cena u Centralnoj i Istočnoj Evropi. EBITDA Gas Midstream-a od 163 miliona dolara bila je 20 odsto veća nego prethodne godine, vođena povećanom potražnjom za domaćim i prekograničnim transportom i stalnim dopunjavanjem skladišta.
Godišnja generalna skupština odobrila je predlog dividende odbora direktora u iznosu od približno 280 milijardi HUF, što je čak i veći porast u odnosu na prošlu godinu. Dobar rezultat i jak bilans stanja omogućili su da se osnovna dividenda po akciji poveća sa 100 HUF prošle godine na oko 150 HUF, nastavljajući postepeno rastuću praksu isplate dividende iz prethodnih godina, a akcionari su takođe odobrili vanrednu dividendu od oko 200 HUF.

Govoreći na događaju, predsednik i izvršni direktor, Zsolt Hernádi, je rekao:

“U protekloj godini morali smo da se prilagodimo posledicama rata, paketima sankcija, vanrednim porezima i režimima ograničenja cena koji su uvedeni u nekoliko zemalja regiona. Morali smo da obezbedimo snabdevanje regiona energijom na način koji je u skladu sa međunarodnim propisima. Uprkos ovim izazovima bez presedana, ispunili smo našu najvažniju misiju: uspeli smo da obezbedimo snabdevanje regiona gorivom, a istovremeno očuvamo energetski suverenitet i konkurentnost. U našoj rafineriji u Százhalombatta smo uspešno nastavili, a u Slovnaftu smo započeli diversifikaciju prerade sirove nafte. Upravo danas je u Bratislavu stigla prva pošiljka sirove nafte Azeri Light sa suvlasničkog nalazišta ACG u Azerbejdžanu. U međuvremenu, nismo prestali da sprovodimo svoje strateške ciljeve i napredovali smo u njihovoj realizaciji. Dobili smo koncesiju za komunalni otpad koja će nas učiniti odgovornim za upravljanje 5 miliona tona otpada na održiviji način. Uprkos svim poteškoćama, tokom krize smo postali jači nego što smo bili ranije. Premašili smo svoje ciljeve i godinu završili sa najboljim finansijskim rezultatima do sada.”

Godišnja skupština je ponovo izabrala Zsolt Hernádi u Upravni odbor na petogodišnji mandat, a prof. dr Andraš Lanci i Zoltan Aldot ponovo su izabrani u Nadzorni odbor, takođe na petogodišnji mandat. Akcionari (nakon ostavke Márton Nagy) izabrali su Péter Bíró u Nadzorni odbor i Odbor za reviziju na mandat od 5 godina.