Foto: PPP investment.

U Istanbulu se od 8. do 10. maja održava Osmi međunarodni forum javno-privatnog partnerstva (JPP) u organizaciji UNECE ((United Nations Economic Commission for Europe).

Na Okruglom stolu na visokom nivou „Kreiranje novih puteva: Upravljanje snagom JPP za ciljeve održivog razvoja u finansiranju bezbednosti na putevima“, učestvovala je izvršna direktorka PPP Investment Jelena Tadić, koja je istakla da su se javno-privatna partnerstva (JPP) pojavila kao efikasno rešenje koje na brojne načine oblikuje naše društvo. Ovaj pristup saradnje između javnog i privatnog sektora objedinjuje njihove snage, resurse, nove finansijske instrumente, tehnologije i „know-how” za rešavanje složenih izazova i pokretanje održivog razvoja. Javno-privatna partnerstva imaju potencijal da naprave revoluciju u načinu na koji se bavimo društvenim, ekonomskim i ekološkim pitanjima, naglasila je na sesiji Tadić.

Ovo je bila prilika da Jelena Tadić prenese iskustvo implementacije JPP u Srbiji u segmentu bezbednosti na putevima. Predstavila je projekat JPP izgradnje, rekonstrukcije i održavanja puteva u Opštini Ruma kroz primenu inovativnih rešenja kao što je sistem za pametno praćenje puteva, pomoću kojih se vozačima preporučuje najsigurnija brzina u trenutnim uslovima, reciklirajući i niskotemperaturni asfalt. 

Diskutovalo se o napretku koji je do sada postignut kroz projekte javno-privatnog partnerstva za rešavanje problema bezbednosti na putevima, kao i o tome koje su lekcije naučene iz dosadašnjih iskustava. Tokom sesija razgovaralo se o tome kako da se poveća zastupljenost JPP da bi se ubrzao napredak ka postizanju ciljeva održivog razvoja do 2030. godine.