Tekst i foto: Lj. Ivanović

Nadežda Petrović (1873 – 1915) bila je srpska slikarka i fotograf, ali i veliki patriota.
Bila je jedna od osnivača „Kola srpskih sestara“, a tokom I Balkanskog rata i I Svetskog rata bila je dobrovoljna bolničarka, na kojoj dužnosti je i umrla u Valjevskoj bolnici od tifusa.
Uvela je srpsko slikarstvo u tokove evropskog ekspresionizma početkom 20. veka.


Pored njenih slika u ulju crteži se ne mogu odvojiti od njenog kompletnog stvaralaštva.
Oni zaslužuju posebnu pažnju, iako nisu bili njeno centralno interesovanje, i dalje istraživanje.
Izložba pod nazivom „Nadežda Petrović: Bez boje“ organizovana je u Narodnom muzeju od 8. juna do 10. decembra 2023.

Obavezno je treba pogledati.