Narodna banka Srbije (NBS), u svom najnovijem izveštaju analizi, navodi da se februarska projekcija inflacije nije značajnije menjala u odnosu na novembar 2022. godine . NBS tvrdi da će čak, projekcija inflacije za tekuću godinu po prvi put posle dve godine biti neznatno niža!

Narodna banka Srbije očekuje da međugodišnja inflacija u Srbiji počne da opada od drugog kvartala, a da od druge polovine godine sa očekivanim smanjenjem inflacije u zoni evra i zahvaljujući poljoprivrednoj Sezoni počne da opada znatno brže.

Inflacija bi, prema predviđanju NBS krajem godine trebalo da se kreće na nivou od 7,0 do 8,0 odsto, dok bi u granice ciljanih od 3,0 plus-minus 1,5 odsto trebalo da se vrati sredinom 2024. godine.

Kada je reč o dominantnim međunarodnim rizicima procenjujemo da su i dalje visoki, ali ipak nešto manji nego što su bili pre tri ili četiri meseca i smatramo da je verovatnoća odstupanja od projektovane inflacije u oba smera podjednaka, navodi se u saopštenju NBS.