Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet i Slobodni univerzitet u Berlinu zaključili su sporazum o saradnji u realizaciji master programa “Master in Applied Economics”, na engleskom jeziku, koji studentima obezbeđuje dvostruku diplomu.

Aranžmanom je predviđeno da i beogradski i nemački studenti prvu godinu master studija realizuju u Beogradu, čime stiču pravo na diplomu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (od 60 ESPB), a drugu godinu u Berlinu, čime stiču pravo na dobijanje diplome Slobodnog univerziteta u Berlinu (od 120 ESPB).

Obraćanje iz Berlina


„Reč je o modernom studijskom programu, definisanom po ugledu na master studije iz primenjene ekonomije na najboljim svetskim univerzitetima, koji studente priprema za obavljanje složenih i traženih poslova u domenu ekonomske analize, uz korišćenje savremenih kvantitativnih tehnika i alata,“ rekla je dekanica prof. dr Žaklina Stojanović.

Tobias Studemann, Theocharis Grigoriadis, Žaklina Stojanović i Saša Ranđelović.


Istovremeno je ovo jedan od prvih programa ovako čvrste saradnje između srpskih i nemačkih fakulteta, čime ova dva fakulteta žele da pruže doprinos daljem razvoju privredne i političke saradnje između dve zemlje.
„Diplomci sa ovog master programa će imati priliku da karijeru razvijaju u državnim organima Nemačke i Srbije, u međunarodnim institucijama, bankama i drugim finansijskim institucijama, kao i u konsultantskim firmama, a takođe i da nastave obrazovanje na doktorskim studijama u zemlji ili u inostranstvu. Prva generacija studenata biće upisana na ovaj program u akademskoj 2024/25. godini,“ objasnio je dr Saša Ranđelović, prodekan za finansije i međunarodnu saradnju.


Sporazum potpisan između ove dve visokoškolske ustanove ozvaničen je na događaju organizovanom 20. oktobra 2023. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, u prisustvu uprave Ekonomskog fakulteta i predstavnika Slobodnog univerziteta u Berlinu, rektora Univerziteta u Beogradu ( dr Vladimir Đokić naslovna fotografija), predstavnika Ministarstava prosvete i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Ambasade Nemačke u Beogradu, Delegacije Evropske unije, Nemačko-srpske privredne komore, velikih nemačkih kompanija koje posluju u Srbiji, kao i nastavnika, saradnika i studenata Ekonomskog fakulteta u Beogradu.