Brarrierefreier Notruf


Bečki gradski prevoznik „Viner linien“ (Wiener Linien) predstavio je nove modele baza za hitan poziv u stanicama metroa, koji pored glasovnih uređaja imaju ekrane na dodir, što gluvim putnicima u hitnim slučajevima olakšava uspostavljanje kontakta sa centralom. Uređaji funkcionišu na principu više čula. Za slepe osobe, kontrolni elementi nove hitne linije takođe su opremljeni Brajevim pismom, taktilnim simbolima i taktilnim piramidalnim pismom. Do 2026. godine planirana je zamena ukupno 550 hitnih pozivnih baza.

Osoba kojoj je potrebna pomoć mora tri sekunde da drži pritisnuto dugme za hitni poziv. Nakon toga će se, kao i do sada, uspostaviti govorna veza sa centralom. Dodatno, na dodirnom ekranu se prikazuje i način unosa za osobe sa govornim i slušnim oštećenjima. Na njemu se takođe može javiti vrsta hitnog slučaja pomoću piktograma i govornim putem. Glavni kanal za hitan poziv ostaje glasovna veza, dodirni ekran je još jedna opcija za pozivanje pomoći. U oba slučaja, centrala utvrđuje lokaciju osobe koja alarmira i pokreće dalje korake, kao što je obaveštavanje hitne službe ili policije.

Na stanicama metroa postavljena je video kamera na svakom pozivnom uređaju, kako bi osoblje Bečkih linija odmah dobilo sliku lokacije.

„Bečke linije neprestano modernizuju svoj vozni park sa modelima koji su pristupačni osobama sa invaliditetom i postavljaju nove standarde u oblasti sigurnosnih uređaja“, istakao je član gradskog veća zadužen za javni prevoz, Peter Hanke.

1) Öffi-Stadtrat Peter Hanke, Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl und Hans-Jürgen Groß, Konzernbeauftragter für Barrierefreiheit, präsentieren den neuen, barrierefreien Notruf in der U4-Station Friedensbrücke.

„Bezbednost putnika ima najviši prioritet kod Bečkih linija. Zbog toga postoji hitna komunikacija u svim metro stanicama i liftovima, koju menjamo pristupačnijim modelima“, rekla je Aleksandra Rajnagl, generalna direktorka Bečkih linija.

Svako ko se nađe u neposrednoj opasnosti ili primeti situaciju koja bi mogla da eskalira, treba odmah da aktivira hitan poziv. Takođe se preporučuje da se pomoć potraži i ako osoba nije sigurna da li se radi o pravom hitnom slučaju, jer u slučaju sumnje važi princip da se radi o hitnom slučaju, ističu iz Bečkih linija.

Foto 1 © Wiener Linien/ Simon Wöhrer
Foto 2 © PID/ Ismail Gökmen