Foto: .freepik.com/author/tawatchai07

Tokom realizacije programa „Izlazak iz gasa“ Grad Beč nailazi na brojna ograničenja. Zbog toga je sledeća premija od marta ove godine namenjena stanarima koji iz svog stana izbace gasni priključak i uvedu novi sa ekološki prihvatljivim izvorom energije.

„Uslov za dobijanje premije za dekarbonizaciju jeste, da stanar ne koristi gas ni za kuvanje, ni za grejanje, niti za zagrevanje vode. Praktično kada se priključak za gas ukloni“, objasnila je rukovodilac odeljenja za podršku stambenoj izgradnji, Viktorija Nojber.

Postoji mnogo razloga zašto se napuštanje gasa ne ostvaruje predviđenom brzinom. Ponekad vlasnici zgrada ne žele da prelaze na ekološki prihvatljiv izvor energije. Ponekad su to i sami stanari. To je slučaj čak i u zgradama koje se nalaze u vlasništvu Grada, gde neki stanari insistiraju na zadržavanju grejanja na gas, a vlasnici ne smeju sprovoditi takve promene bez dozvole stanara.

Da bi obe strane privoleo na prelazak na ekološku energiju, Grad Beč ponudio je obema stranama podsticaj. „Preuređenje te vrste u stanu često je povezano sa troškovima nabavke novih uređaja. Sa 1.000 evra prelazak na obnovljivu energiju mogu da priušte svi stanovnici Beča. Premija se čak može povećati na 1.500 evra po stanu, ukoliko istovremeno svi stanari u zgradi pređu na ekološku struju“, objasnila je član gradskog veća za stanogradnju Katrin Gal. Samo u Beču postoji još 30.000 stanova u kojima se kuva samo na gas. Grad se nada da će uz pomoć premije barem 2.000 električnih šporeta biti instalirano u prvoj godini.