Kompanija Lidl Srbija svake godine dopunjuje i unapređuje benefite za svoje zaposlene sa ciljem da im omogući bolje uslove za rad i napredak. Vodeći se tom željom, kompanija je sada uvela inovativni Program podrške zaposlenima (Employee Assistance Program – EAP) kao korak dalje u ovom procesu.

Ovaj inovativni program podrške predstavlja inicijativu koja pruža stručnu podršku svim zaposlenima u Lidlu, ali i njihovim članovima uže porodice, u prevazilaženju poteškoća u svakodnevnom životu. Savetovanje u okviru ovog programa je besplatno, brzo i efikasno, a obavljaju ga licencirani stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti prava, psihologije i finansija. Na ovaj način, zaposleni se mogu posavetovati na primer vezano za pravne teme kao što su to pitanja nepokretnosti, naknade štete, zatim u vezi sa problemima u privatnom životu koji se tiču partnerskih odnosa, stresa, zavisnosti, depresije, ali i finansijskih situacija koje se odnose na porez, osiguranja, zaštitu imovine i tome slično.

Podrška je dostupna putem različitih kanala, prilagođenih potrebama zaposlenih, sa željom da se omogući lakoća pristupa i korišćenja. Svako od zaposlenih će imati priliku da postavi pitanje iz navedenih oblasti putem telefona, portala ili mobilne aplikacije, 24 časa dnevno, 365 dana u godini i potpuno anonimno, ukoliko to želi.

Kompanija Lidl Srbija na ovaj način pruža podršku zaposlenima u prevazilaženju izazova kako u profesionalnom, tako i u ličnom životu, sa naglaskom na svakodnevne životne situacije. Besplatno i poverljivo savetovanje i podrška je ključna usluga koja se nudi, imajući u vidu visoke troškove današnjih terapijskih sesija i ograničenu dostupnost sa kojom se mnogi zaposleni susreću.

Program podrške zaposlenima pozicionira kompaniju među pionire u ovoj oblasti, dok inovativni program nije samo resurs za rešavanje problema, već je simbol posvećenosti stvaranju zdravijeg i srećnijeg radnog okruženja za sve.