Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije doniran je digitalni PCR aparat QuantStudio AbsoluteQ, koji će omogućiti dalji razvoj i bolji rad Laboratorije za molekularnu genetiku sa ciljem da se pacijentima obolelim od raka pruži najsavremenija zdravstvena nega u skladu sa principima precizne medicine.

Građanima će od sada biti dostupna nova tehnologija u svetu medicinske dijagnostike, kao i mogućnost da se strategija lečenja prilagodi potrebama i karakteristikama svakog pojedinačnog pacijenta.

Astra Zeneca, jedna od vodećih inovativnih kompanija na polju onkologije, donirala je Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije aparat kompanije ThermoFisher Scientific vredan gotovo 10 miliona dinara. Ovo je jedini aparat ove vrste u zemlji koji će omogućiti precizniju detekciju mutacija koje se ranije nisu mogle otkriti, kao i pravovremeno započinjanje ciljane terapije što je ključno za uspeh lečenja onkoloških pacijenata.

V.d. direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Doc. dr Milan Žegarac rekao je da je aparat prevashodno namenjen lečenju karcinoma pluća.

„Karcinom pluća je najčešći karcinom u populaciji, kako u svetu tako i kod nas, u Srbiji se godišnje dijagnostifikuje oko sedam hiljada pacijenata sa ovom bolešću. Ovaj aparat će nam umnogome pomoći u najsavremenijem lečenju, a pored pluća on će služiti i za dijagnozu kada su u pitanju karcinom dojke, karcinom gastrointestinalnog trakta i drugih malignih bolesti“, rekao je on.

Načelnik Odeljenja medikalne onkologije dr Davorin Radosavljević, naveo je da je aparat od velikog značaja za osetljiviju dijagnostiku.

„On će uštedeti neke dijagnostičke metode koje se sada sprovode, umesto invazivnih metoda sada je moguće iz krvi dobiti veoma precizne analize, a te analize su od značaja za savremeni vid lečenja, molekularna ciljana terapija kojom se danas leči oko 15 odsto pacijenata u Srbiji, želimo da taj broj bude veći i ovakvi aparati tome doprinose“, istakao je on.

Rukovodilac službe za naučno istraživačku i obrazovnu delatnost Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, dr Radmila Janković rekla je da će aparat značajno povećati već postojeće genetičko testiranje pacijenata sa kancerom.

„Mi od 2008. godine radimo ova testiranja u laboratoriji, a ovaj najnoviji dodatak daće pacijentima šansu za bolje lečenje. Najveća prednost ovog aparata je njegova izuzetna osetljivost za testiranje genetičkih mutacija, ova metoda sada je 50 puta osetljivija od metode koju smo koristili što će dati mogućnost pacijentima da dobiju terapiju koja je namenjena upravo alteraciji koju oni poseduju“, navela je ona.

Rukovodilac franšize za karcinom pluća i gastrointestinalne tumore kompanije AstraZeneca, Nikola Vučinić naglasio je da je ovo prvi aparat ove vrste ne samo u Srbiji, već i u širem regionu.

„Kao kompanija nastojimo da osmislimo, razvijemo i omogućimo nove terapijske opcije koje bi zasigurno promenile živote miliona ljudi širom sveta. AstraZeneca je fokusirana kako na rane stadijume, tako i na uznapredovale faze bolesti, a sve sa ciljem da pacijent bude u fokusu. Da bismo promenili ishode lečenja pacijenata sa karcinomom pluća važno je da budemo partner zdravstvenom sistemu na polju skrininga, rane i bolje dijagnostike. Ovo je potvrda naše posvećenosti da naučnim otkrićima eliminišemo karcinom kao uzročnik smrtnosti“, rekao je Vučinić.

Aparat QuantStudio AbsoluteQ se izdvaja zbog svoje senzitivnosti, produktivnosti i brzine dobijanja rezultata. Visoka senzitivnost aparata omogućava da se kod mnogo većeg broja pacijenata mogu detektovati mutacije koje se inače nisu mogle otkriti na standardnom PCR aparatu. Primenom digitalne PCR tehnologije procenat otkrivanja mutacija je višestruko veći, što pacijentima omogućava da na vreme započnu sa lečenjem kako bi ishodi lečenja bili što uspešniji.