• Smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte u okviru svakog definisanog opsega usklađeno je sa strateškim planom „Dare Forward 2030“, sa ambicioznom putanjom kako da se postignu nulte neto emisije ugljenika do 2038.
 • Strategija za ljudske resurse izrađena sa socijalnim partnerima kako bi se podržala transformacija u održivu tehnološku kompaniju za mobilnost
 • Holistički pristup zainteresovanim stranama sa perspektivom od 360 stepeni, radi pružanja čiste, bezbedne i priuštive mobilnosti

AMSTERDAM. – Stellantis je danas objavio svoj drugi Izveštaj o korporativnoj društvenoj odgovornosti (CSR), ostvarivši svoja obećanja i potvrđujući fokus na postizanje svojih objavljenih socijalnih i ekoloških ciljeva.

 „Svesni smo uloge i odgovornosti koje imamo kada je u pitanju odgovor na ekološke i socijalne izazove s kojima se naš svet suočava, uključujući prihvatanje inovativnih rešenja radi očuvanja slobode mobilnosti za sve,“ rekao je Karlos Tavares, izvršni direktor kompanije Stellantis. „Sa holističkih pristupom zainteresovanim stranama sa perspektivom od 360 stepeni, napravili smo snažan napredak ka našem ambicioznom cilju da postignemo nulte emisije ugljenika do 2038. kako bismo pomogli da se zaštiti planeta, i zajedno s tim, budućnost naše kompanije.“

Aktivnosti korporativne društvene odgovornosti su u potpunosti utkane u „Dare Forward 2030“, dugoročni strateški plan Kompanije. U 2022. ključne inicijative u oblasti korporativne društvene odgovornosti bile su sledeće:

 • Sastavljanje klimatskog izveštaja (pogledajte Poglavlje 2.) koji objašnjava holistički pristup Kompanije dekarbonizaciji i potvrđuje da je na putu da postane korporacija sa nultim neto emisijama, u okviru svih opsega, do 2038. godine, sa kompenzacijom za preostale emisije na nivou jednocifrenih procenata. U 2022. godini Stellantis je postigao smanjenje otiska ugljenika u okviru opsega 1 i 2 od 11%, i potvrdio svoj fokus na sprovođenje strategije za dekarbonizaciju emisija opsega 3, za održive proizvode i usluge, putem elektrifikacije proizvoda, uvođenja kriterijuma za emisije gasova sa efektom staklene bašte pri izboru dobavljača materijala sa najvećim emisijama, i sa rigoroznim pristupom cirkularnoj ekonomiji sa perspektivom od 360 stepeni.
 • Objavljivanje i implementacija različitih globalnih politika širom Kompanije, uključujući Ekološku i energetsku politiku, Politiku ljudskih prava, i Globalne smernice odgovorne nabavke.
 • Ambicija da se transformišemo u održivu tehnološku kompaniju za mobilnost koja stavlja ljude na prvo mesto sa inicijativama za prekvalifikaciju i profesionalni razvoj, i sa snažnim fokusom na raznolikost i inkluziju, pri čemu su žene na 27% liderskih pozicija, sa ciljem da se udeo postigne na 30% do 2025.
 • Podrška Fondacije Stellantis svetskim organizacijama i lokalnim neprofitnim organizacijama, kako bi se osnažili ljudi putem olakšavanja pristupa obrazovanju. 

Stellantis je takođe pokrenuo Forum o slobodi mobilnosti, koji je organizovao Wavestone kao neutralna treća strana, koji je obuhvatao međunarodni skup stručnjaka posvećenih rešavanju problema, sa diskusijama zasnovanim na činjenicama o tome kako da se preispita status kvo, da se prošire vidici i da se identifikuje kako da se na najbolji način obezbedi bezbedna, pristupačna i održiva sloboda mobilnosti za društvo koje se suočava sa uticajem globalnog zagrevanja.

Stellantis-ov Izveštaj o korporativnoj društvenoj odgovornosti opisuje viziju, ciljeve, rizike i prilike, uključujući upravljanje, politike, organizaciju, glavne inicijative i rezultate koji se odnose na šest stubova politike korporativne društvene odgovornosti Kompanije koji se odnose na 22 teme. Za svaku temu u oblasti društvene odgovornosti, Stellantis je transparentno objavio rezultate za 2022. i 2021. godinu o ključnim pokazateljima koji se odnose na kratkoročne, srednjeročne i dugoročne ciljeve. Šest primarnih oblasti na koje se fokusira su:

 • Ostvarivanje opipljivog uticaja na klimatske promene
 • Omogućavanje transformacije kompanije kroz razvoj ljudskog kapitala
 • Zadovoljavanje promenljivih očekivanja kupaca u pogledu mobilnosti
 • Sprečavanje kršenja etičkih normi promovisanjem etičke kulture
 • Promovisanje zaštite i sprovođenje odgovornog korišćenja prirodnih resursa
 • Obezbeđivanje zaštite ljudskih prava i podrška uravnoteženom ekonomskom razvoju teritorija

Tokom 2022. godine, Stellantis je finalizovao konsolidaciju svojih podataka nakon što je Kompanija formirana u januaru 2021. godine, i nastavio je da usklađuje svoje prakse u skladu sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

# # #

O kompaniji Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE: STLA / Euronext Milano: STLAM / Euronext Pariz: STLAP) je jedan od vodećih svetskih proizvođača automobila i pružalac usluga mobilnosti. Njegovi poznati i kultni brendovi oličavaju strast svojih vizionarskih osnivača i današnjih kupaca u svojim inovativnim proizvodima i uslugama, uključujući Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move i Leasys. Snagom naših različitosti, predvodimo na putu kojim se svet kreće – sa težnjom da postanemo najbolja kompanija za održivu tehnološku mobilnost, a ne najveća, istovremeno stvarajući dodatnu vrednost za sve zainteresovane strane, kao i zajednice u kojima poslujemo. Za više informacija, posetite www.stellantis.com.