© Pixabay

Planiranje porodice u Austriji i želja za decom značajno opadaju. Krize, inflacija i nedostatak usklađenosti porodice i zaposlenja najčešći su razlozi zbog kojih se društvo drastično menja. Pandemija, ratovi i inflacija ne prolaze neprimećeno i utiču na planiranje porodice. Ukupno gledano, želja za decom dramatično opada: u periodu od 2009. do 2023. godine došlo je do smanjenja broja dece sa 2,1 na 1,68. Do ovog zaključka došlo je aktuelno istraživanje koje je sproveo Austrijski institut za porodične studije.

Istraživači su intervjuisali više od 8.000 osoba starosti od 18 do 59 godina u periodu od oktobra 2022. do marta 2023. godine. Između 2009. i 2023. godine želja za decom je opala sa 2,1 na 1,7 dece po ženi. Iako je ukupan broj žena starosti od 18 do 45 godina opao za oko 8 odsto, broj žena koje uopšte ne žele decu povećao se više od tri puta. Nasuprot tome, smanjio se broj žena koje žele tačno jedno dete. Broj žena sa željom za više dece takođe je značajno opao. Prema preliminarnim procenama, stopa osoba bez dece za one rođene tokom devedesetih godina prošlog veka iznosiće 23-24 odsto. Uzroci su verovatno različiti: dok su do sada u prvom planu bili duži period obrazovanja, pronalaženje partnera i nedostatak usklađenosti porodice i posla, sada se ističu globalne krize i inflacija.

Mnogi ljudi u Austriji su preopterećeni brojnim krizama, pri čemu su inflacija i njeni efekti posebno opterećujući. Gotovo trećina ispitanika je zbog kriza promenila svoju želju za decom (11%), ili izrazila nesigurnost po tom pitanju (19%). Žene češće izražavaju ovu nesigurnost u odnosu na mušakrce. Osobe mlađe od 30 godina često ponovo razmatraju svoje planove za porodicu, kao i osobe sa nižim i srednjim obrazovanjem. Ako je želja za decom promenjena, to je obično išlo u smeru manje ili bez dece.

Problematična je i dalje nedovoljna usklađenost porodice i zaposlenja: kod tri četvrtine ispitanika zaposlenje često ili ponekad negativno utiče na porodične obaveze. Tokom istraživanja istakle su se dve zanimljive promene: majke uglavnom navode da rad od kuće smanjuje stres (iako rad od kuće kod očeva povećava stres) i druga promena je da žene, odnosno majke, sve više donose odluke o svojoj radnoj aktivnosti nezavisno od partnera.