18 neprofitnih programa koji se bore protiv nejednakosti u obrazovanju u 10 zemalja u kojima posluje UniCredit proglašeni pobednicima

Milano, decembar 2023 – UniCredit Fondacija sa zadovoljstvom objavljuje pobednike konkursa „Call for Education 2023“, nagrađujući 18 projekata neprofitnih organizacija, sa gotovo 3.250.000 evra, kako bi podržala njihov rad sa učenicima srednjih škola (uzrasta od 11 do 19 godina) u 10 različitih zemalja u kojima UniCredit Grupa posluje.

UniCredit Fondacija, korporativna fondacija UniCredit Grupe, pokrenula je konkurs „Call for Education“ u junu. Najnovija inicijativa za borbu protiv nejednakosti u obrazovanju širom Evrope pozvala je banke, članice Grupe, da identifikuju do pet izuzetnih socijalnih projekata na teritorijama UniCredit-a, koji su usmereni na suzbijanje ranog napuštanja škole, podsticanje sticanja visokog obrazovanja i pružanje mladima odgovarajućih veština za ulazak na tržište rada.

Ukupno 175 kandidata je prijavljeno i razmotreno od strane posebno formiranog Odbora za procenu, koji je izabrao pobedničke inicijative u 10 zemalja u kojima posluje UniCredit Grupa: Austriji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Češkoj, Nemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Srbiji, Slovačkoj i Sloveniji.

Prethodno je u okviru „Call for Education: Rumunija i Bugarska“ dodeljeno 500.000 evra za tri projekta neprofitnih organizacija koji su imali za cilj da se pozabave nedostacima u obrazovanju u te dve zemlje. Ove pan-evropske inicijative za promovisanje jednakosti u obrazovanju za učenike, uz nedavno najavljeno partnerstvo Fondacije sa globalnom edukativnog mrežom „Teach For All“, su dodatni dokaz snažne posvećenosti UniCredit Fondacije otključavanju potencijala sledeće generacije Evrope.

Silvija Kapelini, direktorka UniCredit Fondacije, je izjavila: „Davanje mladima širom Evrope snagu da otključaju svoj puni potencijal zahteva više od običnog finansiranja. To traži negovanje jednakih prilika za obrazovanje tamo gde se oni nalaze u Evropi. To podrazumeva sklapanje partnerstava sa obrazovnim institucijama i lokalnim subjektima kako bi se zajedno stvorili prilagođeni programi koji zadovoljavaju jedinstvene potrebe zajednica koje opslužujemo. Pan-evropsko prisustvo UniCredit-a daje jedinstvenu priliku UniCredit Fondaciji, kroz mrežu banaka Grupe, da osnaži ugrožene mlade osobe širom kontinenta, i pomogne u kreiranju svetlije budućnosti za sledeću generaciju Evrope. Izuzetno sam zadovoljna rezultatima ove inicijative, i jedva čekam da vidim kako će ovih 18 projekata uticati na mlade ljude u njihovim regionima“.

Nikola Vuletić, predsednik Izvršnog odbora UniCredit Bank Srbija istakao je:

Naša posvećenost inicijativama UniCredit Fondacije ima dubok i dugotrajan uticaj na živote dece širom Srbije. Napuštanje škole i nedostatak pristupa kvalitetnom obrazovanju predstavljaju ozbiljan izazov za mnoge mlade ljude, a kroz projekte naše banke i UniCredit Fondacije, ne samo da pružamo podršku deci u trenucima njihovih najvećih izazova, već i gradimo temelje za njihovu budućnost. Naša vizija nije samo ulaganje u obrazovanje, već stvaranje okruženja koje motiviše decu da ostanu u školi, da razvijaju svoje potencijale i postanu lideri u svojim zajednicama. Svi zajedno imamo priliku da oblikujemo budućnost, a ulaganje u obrazovanje je najpouzdaniji način da to postignemo. Ponosan sam i veliko mi je zadovoljstvo  da kažem da je jedna od organizacija iz Srbije prepoznata kroz ovaj projekat UniCredit Fondacije. Zaista sam zahvalan na predanosti i trudu koje se ulaže u ove projekte. Zajedničkim snagama možemo da donosimo pozitivne promene u životima dece i pružamo im priliku da ostvare svoje snove”.

***

Prilog – pobednik iz Srbije

  1. Neprofitna organizacija: Prijatelji dece Srbije

Projekat: Koraci do nezavisnosti: Pomaganje deci u institucijama radi uspešnog obrazovanja i biranja karijere (obuhvatiće 80 mladih od 11 do 19 godina)

Geografija: Republika Srbija – svi regioni

Projekat ima za cilj da podrži ugroženu decu (žrtve nasilja, zlostavljanja, trgovine ljudima, prisilnog prosjačenja, i onih uključenih u kriminalne aktivnosti usled teških socio-ekonomskih uslova) pružanjem direktne podrške za njihovo obrazovanje, promovisanje višeg obrazovanja, učenje veština za zapošljavanje, i njihovo povezivanje sa potencijalnim poslodavcima. Ovaj projekat će takođe osnažiti zaposlene u državnim institucijama za zbrinjavanje, agencijama za zapošljavanje (nacionalnim i privatnim), socijalnim radnicima (uključujući studente) i kompanijama da pomognu ovoj ugroženoj grupi na njihovom putu ka nezavisnosti.