Beograd, mart 2023. – U subotu, 25. marta u 20.30 sati po lokalnom vremenu, UniCredit će ugasiti svetla u 35 svojih zgrada u dvanaest zemalja u kojima Grupa posluje, na 60 minuta – obeležavajući šesnaestu uzastopnu godinu učešća banke u globalnoj inicijativi Sat za našu planetu.

UniCredit Banka Srbija se ovoj inicijativi pridružuje pozivom svim kompanijama i zajednici da daju svoj doprinos i isključe svetla na sat vremena. Kao društveno odgovorna finansijska institucija, banka je u prethodnom periodu doprinela uštedi eletrične energije gašenjem svetla u centralama i na svim svetlećim reklamama banke. Imajući u vidu okruženje, uštedu energije i tranziciju ka obnovljivim izvorima energije, UniCredit Bank Srbija zamenila je postojeće uređaje u zgradama, onima sa najvišom klasom energetske efikasnosti.

Od svog početka 2007. godine, inicijativa Svetskog fonda za prirodu „Sat za našu planetu“ poznat je po „gašenju svetla“, pri čemu su pojedinci iz celog sveta gasili svoja svetla kako bi pokazali simboličnu podršku planeti i podigli svest o životnoj sredini i osvrnuli se na pitanja koja utiču na to.

Ove godine, međutim „Sat za našu planetu“ proširuje svoj fokus izvan gašenja svetla.

Uz poziv „Isključi se. Daj jedan sat za Zemlju“, Svetski Fond za prirodu će iskoristiti „Sat za našu planetu“ da istakne važnost evropske prirode i ukaže na njenu obnovu.

Fiona Melrouz, direktorka za Strategiju Grupe i ESG u UniCreditu, istakla je: „Svake godine učestvujemo u ’Satu za našu planetu’ kao jasnom demonstracijom naših snažnih napora da podržimo održivost i preduzmemo usklađene akcije protiv klimatskih promena. ESG teme ostaju ugrađene u sve što radimo. Nedavno smo objavili naše Net Zero ciljeve o prvim sektorima koji su intenzivni u emisiji ugljen-dioksida za 2030. godinu: Nafta i gas, proizvodnja električne energije i automobilska industrija. Takođe definišemo mapu puta Grupe za postizanje Net Zero sopstvenih emisija do 2030. godine, koristeći prostor optimizacija, energetska efikasnost, električna energija iz obnovljivih izvora i transformacija sistema grejanja”.

U UniCreditu smo fokusirani na pružanje pozitivne i održive tranzicije na zelenu energiju koja čini što manje štete planeti i njenim ljudima.

Radimo na tome da ograničimo svoj uticaj na životnu sredinu tako što nabavljamo električnu energiju iz obnovljivih izvora, poboljšavamo energetsku efikasnost naših prostorija i centara podataka, podržavamo naše ljude sa održivijim rešenjima za mobilnost i nabavljamo od ekološki prihvatljivih dobavljača. Ovaj pristup je takođe podržan implementacijom Sistema upravljanja životnom sredinom širom Grupe. Da bismo konkretno prikazali kako su ESG vrednosti ugrađene u naše poslovanje i kulturu, takođe smo deo Principa za odgovorno bankarstvo (uključujući posvećenost TRN-a za finansijsko zdravlje i inkluziju), mreže Fondacije Ellen MacArthur posvećene cirkularnoj ekonomiji i potpisali smo principima održivog čelika i obećanju o finansiranju biodiverziteta kao prva banka iz Italije na COP15.

Naš Integrisani izveštaj za 2022. detaljno opisuje kako nameravamo da stvorimo održivu vrednost, tokom vremena u okviru zajedničkog cilja osnaživanja zajednica da napreduju [Dodati LINK: Integrated Report].