Foto: MIA AlbaniaUspostavljanje zajedničkog regionalnog tržišta obećava povećanu trgovinu, ekonomski rast, stvaranje radnih mesta, poboljšanu mobilnost, napredak infrastrukture i čvršću regionalnu saradnju, donoseći mnoge koristi kako građanima tako i preduzećima na Zapadnom Balkanu. Na Samitu lidera Berlinskog procesa 2023, vršiteljka dužnosti direktora CEFTA Sekretarijata Danijela Gačević istakla je obaveze koje su lideri Zapadnog Balkana preuzeli kad je reč o regionalnoj saradnji još 2020. godine.


Obraćajući se na sesiji pod nazivom “Integrisanje regiona u jedinstveno tržište i poboljšanje konvergencije sa EU”, Gačević je rekla:

„Sedam izuzetno važnih odluka usaglašeno je na ekspertskom nivou i treba da ih usvoji Zajednički odbor CEFTA-e. One imaju potencijal ne samo da transformišu naše ekonomije, već i da poboljšaju svakodnevni život naših građana. Ove odluke, koje se kreću od koristi za mikropreduzeća do multinacionalnih kompanija i od pojedinačnih domaćinstava do šire zajednice, nude rast, prosperitet i proširene mogućnosti. Međutim, prave koristi – opipljive pomake koji će se osećati u domaćinstvima i na tržištima – još nismo doživeli jer ove odluke još uvek čekaju na implementaciju”.


Gačević je naglasila da se inovativna rešenja u oblastima kao što su profesionalna mobilnost, olakšavanje trgovine, e-trgovina, usluge dostave paketa među strankama i carinski postupci mogu ostvariti samo kada regionalna saradnja pređe iz reči u opipljive akcije. Ovo je posebno važno u trenutnom okruženju rastuće inflacije, koja smanjuje stvarne prihode, smanjuje poverenje potrošača i poslovnog sektora, dovodi do viših kamatnih stopa i ograničava fiskalnu fleksibilnost vlada.


Samit lidera Berlinskog procesa 2023. godine služi kao prilika da se sumiraju prošli napori i pruži pregled budućih izazova. Svi su se složili da Zajedničko regionalno tržište (CRM) ima široke društvene implikacije na Zapadnom Balkanu, stoga zahteva usklađeni i dosledan pristup svih ključnih aktera. To je posebno važno jer su odluke dovele do tačke kada su svi uslovi ispunjeni za usvajanje ovih dokumenata od Zajedničkog odbora, jedinog tela za donošenje odluka CEFTA-e. Takođe se raspravljalo o ograničenim kapacitetima administracija na Zapadnom Balkanu i potencijalnim rešenjima. Podsetnik za sve strane bio je da je Akcioni plan za CRM usklađen sa strategijama, pravilima, standardima i smernicama EU, služeći kao put prema integraciji u Evropsku uniju. Dodatni izazov u vezi sa implementacijom ovog plana predstavljaju različite potrebe i prioriteti svake ekonomije. Ipak, njegova uspešna realizacija ostaje od ogromnog javnog interesa, direktno odražavajući društveni napredak.


„Iako smo kao region učinili mnogo u pogledu olakšavanja trgovine i stvaranja trgovinskih prilika, posao nije završen. Kontinuirani razvoj je imperativ kako bismo zaista ubirali plodove ovih inicijativa”, izjavila je v.d. direktora CEFTA Sekretarijata Danijela Gačević.

CEFTA ostaje posvećena rešavanju netarifnih barijera, pojednostavljenju dokumentacije za robe i usluge, promociji digitalizacije trgovine i pridržavanju politika i standarda EU-a.

Pojačani napori za sprovođenje Ekonomskog i Investicionog plana, zajedno sa inicijativama poput CEFTA-TCT Zelenih koridora, trebali bi ubrzati carinjenje robe i smanjiti vreme čekanja na granicama. CEFTA je znatno doprinela ekonomskom rastu. U 2022. godini, trgovina robama je porasla na 8,8 milijardi, prikazujući neverovatan skok od 112% od 2014. godine. Balkan Barometar pokazuje da je u 2022. godini 61% kompanija imalo koristi od CEFTA-e, što je značajan rast u odnosu na 37% iz 2015. godine.
CEFTA je optimistična da će nadolazeći Plan rasta za Zapadni Balkan, koji je najavila Evropska komisija, ubrzati ove procese, time ubrzavajući i socioekonomsku usklađenost regiona sa jedinstvenim tržištem EU.