Autor fotografija: Miloš Dragičević

Prvi bosanski sertifikat za ovlašćenog privrednog subjekta kompaniji Nelt

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH dodelila je danas prvi sertifikat za ovlašćenog privrednog subjekta (OPS, eng. Authorised Economic Operator – AEO) u Bosni i Hercegovini kompaniji NELT, što predstavlja važan korak ka unapređenju trgovinskih procesa u zemlji. Program AEO podstiče partnerstvo između carinskih organa i privatnog sektora kako bi se osigurale pojednostavljene carinske procedure, veća sigurnost trgovine i veća konkurentnost.
Evropska unija igra ključnu ulogu u unapređenju trgovinskih i carinskih sposobnosti Bosne i Hercegovine s ciljem racionalizacije carinskih procesa, jačanja međunarodne trgovine i usklađivanja sa standardima EU.


“Danas proslavljamo ne samo prvu dodelu sertifikata ovlašćenog privrednog subjekta, već i duh saradnje između Evropske unije, Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje i poslovne zajednice BiH. EU kontinuirano podržava BiH u poboljšanju sigurnosti međunarodne trgovine i njenom usklađivanju sa standardima EU što će pomoći kompanijama da smanje vreme i troškove u međunarodnoj trgovini i ojačaju svoju pouzdanost kao poslovnih partnera. Finansijska pomoć i ekspertiza EU koja se pruža BiH u sektoru trgovine direktno doprinosi implementaciji reformske agende za trgovinu i konkurentnost u CEFTA-i u skladu sa zahtevima procesa približavanja EU”, rekao je šef Odeljenja za saradnju u Delegaciji EU u BiH Stefano Ellero.


Program OPS/AEO u Bosni i Hercegovini pokrenut je u augustu 2022. godine s ciljem pojednostavljenja carinskih procedura za preduzeća. Pored pogodnosti u domaćoj trgovini, program ima za cilj i međusobno priznavanje sertifikata unutar CEFTA regiona, omogućavajući ovlašćenim privrednim subjektima da uživaju u pojednostavljenim carinskim procedurama širom regiona. Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH planira uskoro podneti zahtev za međusobno priznavanje OPS certifikata, po uzoru na druge zemlje CEFTA regiona poput Moldavije, Severne Makedonije, Srbije, Crne Gore i Albanije, koje su već preduzele ovaj značajan korak.


Vladimir Dragičević, zamenik direktora Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje izjavio je da kompanija koja od UINO dobije sertifikat da je Ovlašćeni privredni subjekt znači da je uspostavila poslovne procese i standarde koji podrazumevaju veći stepen poverenja kod carinskog organa, što će s jedne strane uticati na lakše, brže i jednostavnije sprovođenje carinskih procedura u BiH, ali i kod carinskih organa drugih zemalja onog trenutka kada budu potpisani ugovori o međusobnom priznanju AEO sertifikata.
Regionalni projekat „Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji“ koji sufinansira EU, a implementira GIZ, igra ključnu ulogu u podršci OPS programu u regionu. Ova pomoć kroz projekat koji se sprovodi u ime Evropske unije i Vlade Nemačke je dovela do značajnog povećanja broja kompanija koje su dobile status OPS, sa samo osam OPS sertifikata izdatih u 2017. na preko 200 sertifikata do 2023. godine.


Goran Cerovina, generalni direktor Nelta je ocenio da je ta kompanija sticanjem AEO statusa dobila mogućnost da zaokruži carinska pojednostavljenja koja koristi – kućno uvozno carinjenje, status ovlašćenog primaoca i carinsko skladištenje.


„Za nas ovaj status znači mnogo. UINO nas je prepoznala kao partnera i kompaniju koja je pouzdana, društveno odgovorna i koja ima sistem kojim obezbeđuje sigurnost, bezbednost i ispravnost pošiljki, čime zadovoljavamo sva načela i principe na kojima se temelji AEO. Izuzetno nam je drago da idemo u korak i sa ostalim članicama Nelt Grupe koje već imaju AEO status“, ocenio je on.


Program OPS je dokaz opredeljenosti Bosne i Hercegovine u jačanju poslovnog okruženja. Ovo je u stvari jedna od najnaprednijih inicijativa za olakšavanje trgovine, čiji je cilj pojednostaviti trgovinske operacije minimalizovanjem vremena isporuke i troškova za trgovce koji ispunjavaju određene kriterijume. Sprovođenje OPS programa prepoznata je i kao jedan od prioriteta CEFTA članica u perspektivi približavanja EU. Postizanjem statusa OPS, kompanije poput NELT-a pokazuju svoju posvećenost sigurnoj i efikasnoj međunarodnoj trgovini”, istaknula je Lejla Čaluk iz GIZ-a.


EU je pružila značajnu finansijsku i tehničku podršku UINO-u i posvećena je negovanju dinamičnog i sigurnog trgovinskog okruženja u BiH. Projekat „EU4Trade“ finansiran od strane EU bio je ključan u modernizaciji trgovinskih praksi u BiH, uključujući razvoj i implementaciju OPS okvira i Studiju merenja vremena trajanja carinskih postupaka koja je takođe predstavljena danas.


Studija merenja vremena trajanja carinskih postupaka predstavlja značajan korak napred u optimizaciji carinskih procedura. Sprovedena uz podršku EU, studija procenjuje vreme potrebno za puštanje robe u promet nakon carinske kontrole, doprinoseći poboljšanju trgovinske efikasnosti.


“Uz pomoć EU, Bosna i Hercegovina čini ključni korak ka stvaranju povoljnijeg okruženja za trgovinu i ulaganja. Pomoć u okviru EU4Trade je usmerena na obuku službenika UINO-a, razvoj pravnog okvira i kampanje podizanja svesti, posebno utirući put za Nelt kompaniju, prvi poslovni subjekt u BiH koji je aplicirao za status OPS-a. Studija merenja vremena trajanja carinskih postupaka je vredan alat za harmonizaciju carinskih procesa i smanjenje trgovinskih uskih grla“, rekao je Andrej Živković, ključni stručnjak u projektu EU4Trade.


Uz to, uz podršku EU4Trade projekta UINO će nastaviti efikasnije meriti vreme potrebno za carinjenje koristeći novouvedeni alat (digitalnu studiju merenja vremena trajanja carinskih postupaka) koji u svakom trenutku pruža precizne, bespapirne i transparentne podatke o vremenima obrade pošiljki. To je značajan korak ka usklađivanju trgovinske prakse BiH sa standardima EU i međunarodnim standardima.