Foto: FB stranica Ima bez dima

Sve učestalije najave da bi Srbija mogla zabraniti pušenje u zatvorenom uplašila je vlasnike ugostiteljskih objekata. „Preko 200 hiljada porodica u našoj zemlji zavisi od rada ove ugostiteljske grane. Iskustva sličnih zemalja, koje su naglo prešle na potpunu zabranu konzumacije cigareta, pokazala su drastičan pad u prihodima poslovanja i do 50%“, navode ugostitelji sa kojima je razgovarala inicijativa „Ima bez dima“. U velikom broju slučajeva, ističu, došlo je i do otpuštanja radnika. 

Upravo zbog ovakvih negativnih odjeka ova inicijativa sprovela je 8. maja ove godine kvalitativno istraživanje kroz fokus grupe analizirajući stavove ugostitelja, ali i njihovih gostiju o tome na koje načine ovo pitanje može da bude rešeno kako bismo bili bliži lokalima bez dima.

Većina ispitanika se slaže da je neophodno promovisati i podržati bolje životne navike, ali su uvereni da je to moguće postići samo širom društvenom akcijom, kroz edukaciju građana o svim aspektima života, a ne parcijalnim rešenjima. Najveći broj vlasnika kafića i restorana koji su učestvovali u istraživanju izrazio je zabrinutost zbog nerazumevanja da uvođenje zabrane pušenja u ugostiteljskim objektima neće dovesti do smanjenja broja pušača, a napraviće veliku štetu ljudima koji žive od ugostiteljstva, kao i prihodima državnog budžeta po osnovu PDV-a što će svakako zabrinuti Ministarstvo finansija.

Rešenje je u prihvatanju inovacija

Sa druge strane, istraživanje pokazuje da je značajan deo ugostitelja svestan neophodnosti promena, kao i rasta trenda zdravijih životnih stilova te „rešenje ove situacije vidi upravo u zabrani pušenja tradicionalnih cigareta, a prihvatanju inovativnih duvanskih alternativa koje eliminišu pasivno pušenje i ne prave dim i neprijatan miris prilikom konzumacije u zatvorenom.“ Ovakvo rešenje je već primenjeno u pojedinim zemljama EU te su izrazili nadu da će nova Vlada Republike Srbije, kao i nadležna ministarstva zdravlja, turizma, privrede uzeti u razmatranje i ovakva rešenja, ističu ugostitelji.

Što se tiče stavova gostiju kafića i restorana, većina se slaže da bi kompromisna opcija bila da se dozvole bezdimne alternative. Oni smatraju da je „najvažnije da se zaista eliminiše duvanski dim iz ugostiteljskih objekata“, a to je jedino moguće ako se postigne kompromis kako bi i vlasnici kafića u potpunosti podržali promene, „da zakon ne bi ostao mrtvo slovo na papiru“, ističu u organizaciji „Ima bez dima“. 

Važno je da nema pasivnog pušenja i zagušljivog dima 

Ugostitelji već imaju pozitivno iskustvo kada je reč o reakcijama gostiju na alternative. Vide ih kao dobar kompromis za pušače i nepušače. Kao ključni benefit oni navode to da alternative ne ostavljaju neprijatan miris u objektu, a upravo istraživanje pokazuje da se najveći broj gostiju na prvom mestu žali na zagušljivost i neprijatne mirise koji se „pokupe“ u pušačkim lokalima.

„Mi se kao inicijativa zalažemo za slobodu izbora, a našim aktivnostima želimo da pružimo podršku ugostiteljskim objektima koji su izabrali da budu bez dima. U kontaktu sa ovakvim lokalima, a i sada kroz naše istraživanje, vidimo da se često javlja da je uvođenje bezdimnih alternativa u lokalima rešenje koje osigurava potpuno bezdimno okruženje na način koji poslovno ne šteti ugostiteljima”, izjavila je Daliborka Josifljević, predstavnica inicijative „Ima bez dima“.

Rezultati prethodnog anketiranja, od novembra 2023. godine, u kojem su učestvovali samo ugostitelji, pokazali su da najveći broj ispitanika, 41%, dozvoljava upotrebu bezdimnih alternativa u svojim lokalima iz razloga što iste ne stvaraju dim i neprijatne mirise  kao klasične cigarete, a 33% lokala je navelo da njihovim gostima, koji su nepušači, ne smetaju alternative iz istog razloga.

Inicijativa „Ima bez dima“ se svojim aktivnostima zalaže za čistiji javni prostor, bez prisustva dima u kafićima, restoranima, kafeterijama, klubovima na održiv način, koji ima podršku ugostitelja.