Zemlje EU na različite načine stimulišu kupovinu ekoloških vozilaSamo na prvi pogled izgleda da je subvencionisanje kupovine električnih vozila od strane države veliko opterećenje za budžet. Jer benefiti koji se ostvaruju, (pre svega uticaj na životnu sredinu koji direktno utiče i na zdravlje nacije), pokazuju, kada se izraze valutno, da su uštede koje se ostvare recimo u delu budžeta namenjenog zdravstvu, ogromne i višestruko premašuju trošak za bilo direktno subvencionisanje ili oslobađanje od nekih poreza, taksi, nekih drugih nameta, kupca električnog vozila.

Zato i ne čudi da su vlade skoro svih zemalja Evrope, a među njima je i Srbija, već nekoliko godina, odlučile da je prelazak na električnu mobilnost agenda od koje neće odstupiti, podržavajući je subvencionisanom kupovinom ili nekim drugim benefitima. Države EU su se i raznim zakonima obavezale da će u datom momentu (2035.), zabraniti prodaju vozila sa SUS motorima, pa je to i način da olakšaju svojim građanima tu tranziciju.

Srbija od ove godine subvencioniše sa iznosom do 5.000 evra (u zavisnosti od kategorije vozila) kupovinu električnih vozila uz najave nadležnih da će se uvesti i drugi vidovi stimulacije.

Asocijacija evropskih proizvođača vozila (ACEA) je napravila analizu svih benefita, državnih podsticaja, za svaku od 27 država članica EU koju je dostavila i Srpskoj asocijaciji uvoznika vozila i delova.

ACEA je ove vrste subvencija podelila u dve grupe Poreske benefite i Podsticaje

Kompletan tekst...