Predsednik Egipta Abdel Fatah el-Sisi se susreo sa predsednikom grčke kompanije Copelouzos Group Dimitrisom Kopeluzosom, u prisustvu premijera dr Mustafe Madbulija, ministra za električnu i obnovljivu energiju dr Muhameda Šakera i najviših zvaničnika ove kompanije.

Predstavnik za javnost i savetnik predsednika Ahmed Fahmi je izjavio da je predsednik upoznat sa napretkom projekta GREGY za električnu interkonekciju sa Evropom, posebno o uspešnom uključivanju ovog projekta u inicijalnu listu projekata od zajedničkog interesa u Evropskoj uniji. Ovim se utire put ka otpočinjanju sledeće faze sprovođenja projekta, koji podrazumeva pripremu završnih tehničkih i ekoloških studija, kao i studije o raspoređivanju kablova za konekciju na morskom dnu.

Foto promo Copelouzos Group: Predsednik Abdel Fatah el-Sisi sa predsednikom grčke kompanije Copelouzos Group Dimitrisom Kopeluzosom, u prisustvu premijera dr Mustafe Madbulija, ministra za električnu i obnovljivu energiju dr Muhameda Šakera i najviših zvaničnika ove kompanije.