Foto: CEFTA

CEFTA na sastanku lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije u Skoplju istakla važnost proširenja Zajedničkog regionalnog tržišta

Danijela Gačević, vršiteljka dužnosti direktora CEFTA Sekretarijata, obratila se učesnicima susreta “Zapadni Balkan i EU” u Skoplju ističući ključnu ulogu CEFTA-e u unapređenju inicijative za Zajedničko regionalno tržište i negovanju bližih veza između ekonomija Zapadnog Balkana i tržišta Evropske unije.

Gačević je na sastanku potvrdila nepokolebljivu posvećenost CEFTA-e unapređenju ekonomske integracije, liberalizacije trgovine, digitalizacije i regionalne saradnje između njenih strana. 

“Implementacija postojećeg Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište i izrada novog su od vitalnog značaja za stvaranje novih mogućnosti, privlačenje investicija i unapređenje saradnje u CEFTA-i sa EU”, izjavila je Gačević i dodala da su aktivnosti CEFTA-e bile ključne za usklađivanje ekonomija Zapadnog Balkana sa principima i standardima Evropske unije, harmonizacijom propisa, poboljšanjem pristupa tržištu i negovanjem poslovnog okruženja pogodnog za privlačenje stranih investicija.

“Novi Akcioni plan nam pruža priliku da unesemo ambicije i inovacije u trgovinsku arenu, u skladu sa vizijom Novog plana rasta. Ovaj sinergijski pristup ne samo da podstiče rast unutar Zapadnog Balkana, već i poboljšanu saradnju sa EU”, navela je Gačević i podsetila na dosad urađeno: “Naši zajednički napori usmeravaju ekonomije Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji, približavajući nas zajedničkom cilju prosperitetnijeg i stabilnijeg regiona”.

CEFTA ostaje posvećena podsticanju ekonomskog rasta, širenja trgovine i održivog razvoja na Zapadnom Balkanu. Kako region nastavlja svoj put ka pristupanju EU, CEFTA će nastaviti da služi kao katalizator napretka i zagovornik ekonomske integracije.