Torino – Milano, 07.02.2024. – Upravni odbor Intesa Sanpaolo, međunarodne bankarske grupacije u čijem sastavu posluje Banca Intesa, odobrio je grupne i konsolidovane rezultate na dan 31.12.2023. Rezultati za 2023. godinu potvrđuju sposobnost Grupe da zahvaljujući dobro diversifikovanom i otpornom poslovnom modelu generiše održivu profitabilnost čak i u kompleksnom okruženju, sa neto prihodom od 7,7 milijardi evra, vođenim neto prihodom od kamata.

„U drugoj godini realizacije svog četvorogodišnjeg biznis plana za period 2022-2025, Intesa Sanpaolo premašuje ciljeve postavljene za kraj 2025. Naš poslovni model je jedinstven: visoka i održiva profitabilnost izgrađena je na snažnom komercijalnom liderstvu divizija koje uslužuju građane i privredu, značajnom doprinosu upravljanja sredstvima i zaštite imovine, na našoj naprednoj digitalnoj ponudi, efikasnim internacionalnim aktivnostima i našem statusu banke bez nenaplativih plasmana. U 2024. godini nastavićemo da osmišljavamo nove strategije kao evropski lider i da održavamo našu posvećenost najvažnijem italijanskom programu socijalne kohezije, kreirajući značajne benefite za sve zainteresovane strane“, izjavio je Karlo Mesina (Carlo Messina), generalni i izvršni direktor Intesa Sanpaolo.

Neto prihod od 7.724 miliona evra u 2023, rast od 76,4% u odnosu na 4.379 miliona evra u 2022.

Bruto prihod veći za 64,6% u odnosu na 2022.

Operativna marža veća za 31,4% u odnosu na 2022.

Operativni prihod veći za 17,2% u odnosu na 2022.

Operativni troškovi veći za 3,6% u odnosu na 2022.

Kvalitet kreditnog portfolija

  • Stanje problematičnih kredita umanjeno za 9,7% neto i 7% bruto u odnosu na kraj 2022.
  • Udeo problematičnih u ukupnim kreditima 1,2% neto i 2,3% bruto (0,9% i 1,8% prema EBA metodologiji).

Rashodi rezervisanja u 2023. su bili 36 baznih poena, odnosno 32 bazna poena sa isključenjem prilagođavanja rezervisanja usled smanjenja rizika (promena sa 70 baznih poena iz 2022, odnosno 30 baznih poena kada se isključe prilagođavanja rezervisanja kreirana zbog Ukrajinske krize i usled smanjenja rizika, odnosno netirana delimičnim otpuštanjem grupnih rezervisanja izdvojenih tokom 2020. radi pokrića budućeg uticaja pandemije COVID-19).

Solidna kapitalna pozicija, daleko iznad regulatornih zahteva:

Pokazatelj adekvatnosti osnovnog akcijskog kapitala na dan 31.12.2023, nakon oduzimanja od kapitala 2,6 milijardi evra privremenih dividendi za 2023. isplaćenih u novembru 2023. i 2,8 milijarde evra predloženih preostalih dividendi za 2023, je 13,7% (13,2% uzimajući u obzir uticaj od oko 55 baznih poena od otkupa koji je planiran za jun 2024.), ne uzimajući u obzir pozitivne efekte od oko 125 baznih poena koje proističu iz odloženih poreskih sredstava (DTAs) od kojih se 25 baznih poena odnosi na period 2024-2025.