UniCredit Bank proglasila je pobednike jedinstvenog nagradnog konkursapod nazivom „Srećni Keš kredit“,kojima je omogućeno da banka umesto njih prevremeno otplati keš kredit, u maksimalnom iznosu do 10.000 evra.

Banka je kroz konkurs dodelila ukupno pet nagrada, za najbolje ideje i predloge projekata koje imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života lokalne zajednice. Na taj način, UniCredit Bank postala je prva banka na domaćem tržištu koja nudi mogućnost da pet klijenata ne mora da otplati keš kredit u celosti ili delimično.

Autori pet najbojih ideja – pobednici nagradnog konkursa stekli su pravo na prevremenu otplatu kredita, u maksimalnom iznosu do 10.000 evra, a visina nagrade zavisi od pojedinačnog stanja duga gotovinskog kredita realizovanog u toku trajanja nagradnog konkursa za svakog od pobednika na dan proglašenja pobednika konkursa. Osim toga, jedan od pet Projekata pobednika, a koji je stručni žiri proglasio najboljim, UniCredit Bank će i realizovati.

Svetlana Bunčić, članica Menadžment Tima i direktorka Identiteta i komunikacijau UniCredit Bank, na svečanom proglašenju pobednika je izjavila: “Najpre bih čestitala dobitnicima nagrada i zahvalila svima na učešću. Kroz ovaj jedinstveni i inovativni nagradni konkurs prepoznali smo način da se približimo svojim klijentima na zanimljiv način. Ovo je bila odlična prilika da se oni angažuju po pitanju unapređenja lokalnih zajednica, a kao banka kojoj je osnaživanje zajednice jedan od osnovnih stubova poslovanja, cilj nam je bio i da damo dodatnu vrednost ovoj kampanji. Drago mi je da smo kroz ovakvu kampanju oživeli i ispromovisali keš kredit kao jedan od tradicionalnih bankarskih proizvoda.”

Konkurs je trajao od 22. maja do 14. jula ove godine. Pravo na učešće u nagradnom konkursu imali su svi punoletni građani Srbije koji imaju prebivalište ili boravište u Srbiji i koji su rezidenti Srbije. Takođe, na dan početka nagradnog konkursa neophodno je bilo da učesnici budu klijenti banke, ili da tokom trajanja nagradnog konkursa steknu taj status, odnosno da tokom perioda trajanja nagradnog konkursa zaključe i realizuju ugovor o gotovinskom kreditu ili gotovinskom kreditu za refinansiranje sa i bez osiguranja u UniCredit Banci.

Pobednici su u periodu trajanja Nagradnog konkursa predložili i opisali Projekat na temu: „KAKO UNAPREDITI ŽIVOT LOKALNE ZAJEDNICE U KOJOJ ŽIVIM“, a najbolju ideju koju je izabrao stručni žiri, UniCredit Bank će realizovati.

Pobednike je utvrdila komisija sastavljena od tri člana, i to dva predstavnika banke – Maje Jerkić Bogosavljević, vodeće savetnice za zaštitu životne sredine, društvenu odgovornost i savesno korporativno upravljanje i Željke Ćirić Jakovljević direktorke za komunikacije u UniCredit Banci, kao i jednog nezavisnog eksternog člana – Nevene Martinović, menadžera za inovacije u kompaniji MPC Properties.

Predsednica žirija Nevena Martinović, menadžer za inovacije u kompaniji, MPC Properties istakla je: “Bila je čast i zadovoljstvo biti deo ove sjajne, društveno angažovane inicijative Unicredit Banke, a posebno jer delimo iste vrednosti kada je u pitanju promocija ESG polisa i zajedničku angažovanost da idemo putem zelene tranzicije. Posao nas kao žirija, nije bio ni malo lak, ali su donete jednoglasne odluke za pet pobedničkih ideja. Ono što me je posebno oduševilo u ovom konkretnom projektu je broj kvalitetnih prijava, što potvrđuje da se ljudi sve više okreću zelenim idejama, da imaju empatiju i da su spremni da preuzmu aktivnu ulogu za pozitivne promene u društvu“.

Projekti su vrednovani po sledećim kriterijumima: konkretan predlog koji se odnosi na unapređenje života u lokalnoj zajednici uz kratko objašnjenje na koji način predložena ideja utiče na poboljšanje života u lokalnoj zajednici i na koga predložena ideja utiče.

Detaljno objašnjena pravila nagradnog konkursa objavljena su na internet stranci UniCredit Banke: https://www.unicreditbank.rs

***

O UniCreditu

UniCredit je panevropska komercijalna banka sa jedinstvenom ponudom usluga u Italiji, Nemačkoj, centralnoj i istočnoj Evropi. Naša svrha je da osnažimo zajednice da napreduju, pružajući najbolje u klasi za sve zainteresovane strane, otključavajući potencijal naših klijenata i naših ljudi širom Evrope.

Opslužujemo više od 15 miliona klijenata širom sveta. Oni su srce svega što radimo na svim našim tržištima. UniCredit je organizovan kroz četiri ključna regiona i dva centra za razvoj proizvoda, korporativnih i individualnih rešenja. Ovo nam omogućava da budemo bliski našim klijentima i da iskoristimo iskustvo cele Grupe za razvoj i ponudu najboljih proizvoda na svim našim tržištima. Digitalizacija i naša posvećenost principima ESG-a su ključni pokretači naših usluga. Oni nam pomažu da pružimo izvrsnost našim zainteresovanim stranama i kreiramo održivu budućnost za naše klijente, naše zajednice i naše ljude.