Da živo nasleđe pirotskih ćilima ima svoje mesto u evropskim razmerama, svedoči i prepuna sala Kulturnog centra Srbije u Parizu, gde je sinoć Etnografski muzej u saradnji sa poznatom slikarkom Milicom Živadinović premijerno predstavio ekskluzivnu izložbu Dva lica.

Ova izložba posvećena je pirotskom ćilimarstvu kao najvišem dometu tekstilnog stvaralaštva Srbije i na njoj se susreću primerci jedinstvene lepote i ornamentike i razigrana interpretacija u šarama u radovima slikarke Milice Živadinović.

Dva lica predstavljaju izuzetan primer spajanja modernog i tradicionalnog i prikazuju odabrane predmete iz Kolekcije pirotskih ćilima Etnografskog muzeja u Beogradu, najznačajnije i najstarije zbirke u Srbiji koju čine 173 ćilima, i radove Milice Živadinović koja je u njihovoj ornamentici pronašla nepresušnu inspiraciju. Svojom lepotom posebno se ističu 24 batala – ćilima velikih dimenzija, kompleksne ornamentalne kompozicije i izuzetnih likovnih i tehničkih odlika.

Uz pozdravnu reč Natali Beljanski, direktorke Kulturnog centra Srbije u Parizu, izložbu su otvorile Marina Cvetković, kustoskinja i muzejska savetnica Etnografskog muzeja i Milica Živadinović, primenjena umetnica.

Izložba nastoji da na savremen način predstavi pariskoj publici pirotski ćilim kao značajan segment kulturnog nasleđa Srbije i specifičan vizuelni nacionalni simbol, ali i njegovo bogatstvo boja, modernost formi i skrivenu simboliku.

Izložba je dostupna do 30. aprila 2024. godine u Kulturnom centru Srbije u Parizu.

Izložba je realizovana uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije i Nacionalne komisije za saradnju sa Uneskom.