Dr Predrag Marinković iz Hemofarma 

Novom onkološkom paletom lekova, Hemofarm želi da pruži doprinos kako bi se za najteže pacijente obolele od raka, obezbedila najadekvatnija terapija

Samo tokom protekle godine kroz Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, prošlo je čak 50 000 ljudi radi dijagnostike i lečenja. Statistički podaci iz 2021.godine, primera radi,  upozoravaju da je te godine bilo 42 000 novoobolelih i blizu 20 000 umrlih od bolesti raka.

Najčešće maligne bolesti u Srbiji su rak pluća, rak debelog creva i rak dojke. Srbija nažalost spada među zemlje sa visokim rizikom umiranja od malignih bolesti. Zato je neophodno da država konstantno radi na podizanju kvaliteta dijagnostike i lečenja pacijenata što podrazumeva i uvođenje najsavremenije terapije. Širenjem onkološke palete lekova, Hemofarm želi da pruži svoj doprinos  i podrži zdravstveni sistem u lečenju najtežih pacijenata – kaže dr Predrag Marinković, marketing menadžer iz Hemofarma.

Od raka debelog creva svake godine u Srbiji oboli više od 5 hiljada ljudi, a od raka pluća čak 7 hiljada.

Hemofarm, u ovom trenutku, u svojoj paleti ima najsavremeniju terapiju za lečenje kolorektalnog i ovarijalnog karcinoma, odnosno biosimilar koji se koristi za lečenje raka debelog creva i raka jajnika. Lek se inače već nalazi na listi lekova RFZO-a i dostupan je pacijentima kojima je ovakav vid terapije neophodan – kaže naš sagovornik.

A kada su u pitanju generički onkološki lekovi?

Kada su u pitanju generički onkološki lekovi , pacijentima je već dostupan lek za karcinom pluća, kao i savremena terapija za lečenje karcinoma bubrega u okviru koje se nalazi i lek koji se koristi kao prva linija u lečenju raka bubrega i već je na listi RFZO-a. Tokom godine očekujemo da će još jedan lek za terapiju karcinoma bubrega postati dostupan pacijentima. Hemofarm ima i registrovan  lek za lečenje karcinoma prostate i nadamo se da će i taj lek ubrzo biti na listi, kao i onkološki preparat koji se koristi u lečenju hepatocelularnog karcinoma –naglašava dr Marinković

Hemofarm donosi i nove preparate bitne u terapiji pacijenata sa hematološkim malignitetima.

U pitanju su lekovi koji predstavljaju bitne terapijske opcije za lečenje pacijenata obolelih od multiplog mijeloma i odredjenih vrsta leukemija. Pojedini od ovih lekova mogu se koristiti i za druge indikacije, kao npr. Mijelodisplastični sindrom.

Podrška zdravstvenom sistemu

Hemofarm je odlučan da kontinuirano unapređuje svoj portfolio onkoloških lekova, nudeći nove terapijske opcije pacijentima širom zemlje, a država time dobija mogućnost da kvalitetnu terapiju dobije po povoljnijoj ceni i  ostvari značajne uštede

 . 

Naš plan je da svake godine registrujemo 2-3 nova onkološka leka, čime bi doprineli raznovrsnosti terapijskih opcija i omogućili pristup najnovijim tretmanima. Ova inicijativa ne samo da ima za cilj poboljšanje zdravstvene zaštite pacijenata, već i podržava zdravstveni sistem u celini jer država dobija mogućnost da uštedi značajna sredstva  a novac od ušteda preusmeri za proširenje liste i uvođenje inovativnih, najsavremenijih vidova terapije. Dragoceno je da se kvalitetna generika pojavi što ranije, jer kada generički lek zameni originalni po automatizmu košta znatno jeftinije. Potrošnja Fonda je velika  i svaka kvalitetna terapija po povoljnijoj ceni je doprinos daljem podizanju kvaliteta lečenja onkoloških pacijenata – objašnjava dr Marinković.

Otkrijte bolest na vreme

Prevencija malignih bolesti ima ogroman javnozdravstveni potencijal i predstavlja najefikasniji pristup u kontroli malignih bolesti.Pprema oceni Međunarodnog udruženja za borbu protiv raka 30-50% svih oblika karcinoma se može sprečiti usvajanjem zdravog stila života.

Visoki procenat malignih bolesti može biti izbegnut  prestankom pušenja, ograničenim konzumiranjem alkohola, izbegavanjem suvišnog izlaganja suncu, zaštitom od infekcija koje se mogu razviti u rak, redovnom fizičkom aktivnošću. Ukoliko do bolesti ipak dođe, njen je ishod moguće značajno poboljšati ranim otkrivanjem, blagovremenim i adekvatnim  lečenjem. Zato je važno da svaki pojedinac pokaže odgovornost za vlastito zdravlje i redovno odlazi na skrining preglede – poručuje dr Predrag Marinković iz Hemofarma.

                                                                                                   Aleksandra Gazivoda