Najveći broj Evropljana zainteresovan je za svoje opšte zdravlje, ali samo polovina njih je zaista i zadovoljna svojim fizičkim i mentalnim zdravljem. Na vrhu liste nalaze se građani Turske koji su najzadovoljniji fizičkom kondicijom i mentalnim zdravljem, dok Nemci zauzimaju poslednje mesto na listi“, pokazuje najnovije Huawei istraživanje o zdravlju rađeno u osam zemalja u Evropi – Bugarskoj, Nemačkoj, Italiji, Poljskoj, Rumuniji, Španiji i Turskoj.

Prema „Huawei smartwatches Health Survey 2023”, Turska je na prvom mestu, sa 60% ispitanika koji su zadovoljni svojim fizičkim i mentalnim zdravljem, iako 38% ispitanika ima problema sa snom. Najlošiji kvalitet sna imaju Britanci – 39% ispitanika izjasnilo se da pati od nekog od poremećaja sna, dok najmirnije spavaju Poljaci – 70% ispitanika nije prijavilo nikakve probleme ove vrste.

Problem sa snom i stres dva najveća problema

Pod najvećim stresom su Rumuni, što je potvrdilo 39% ispitanika, dok rezultati pokazuju da su najopušteniji Nemci, među kojima je 22% ispitanika navelo da doživljava stres. Kada je reč o ishrani, istraživanje je pokazalo da među ispitanicima iz mediteranskih zemalja postoji znatno niži procenat gojaznih, što se može objasniti mediteranskom ishranom baziranoj na voću, povrću i morskim plodovima.

Polovina Evropljana ne ide na redovne medicinske preglede

Kada je reč o proaktivnom odnosu prema ličnom zdravlju, rezultati su zabrinjavajući bez obzira na državu – polovina Evropljana ne ide na redovne medicinske preglede, dok 84% ispitanika ima minimum jedan zdravstveni problem.

Huawei Health istraživanje je došlo i do nekih ohrabrujućih rezultata – većina ispitanika saglasna je da zdrav životni stil doprinosi dobrom zdravlju, sprečava bolesti i unapređuje kvalitet života. Čak 91% ispitanika izrazilo je želju da želi da unapredi najmanje jedan aspekt svog životnog stila po pitanju zdravlja – na prvom mestu je održavanje optimalne kilaže, zatim zdravija ishrana, kvalitetan san i redovna fizička aktivnost. Takođe, 72% Evropljana priznaje da im je potrebna dodatna motivacija da bi održali zdrave životne navike.

Iako 90% ispitanika poseduje barem osnovno znanje o svakom važnom zdravstvenom parametru, istraživanje je pokazalo da među ispitanicima postoji nizak stepen znanja o normalnim vrednostima brojnih indikatora kao što su telesna temperatura, pritisak i holesterol.

Da li pametni sat može da promeni način života?

Gotovo polovina ispitanika (49%) poseduje nosivi uređaj, dok 36% ima pametni sat. Među vlasnicima pametnih satova najveći je procenat Španaca, zatim Italijana, Poljaka i ispitanika iz Turske, a kao glavni razlog za kupovinu ovog uređaja ističu se funkcije za praćenje zdravlja, što je potvrdilo 84% ispitanika. Čak dve trećine ispitanika koji ne poseduju pametni sat zainteresovano je za njihove funkcije praćenja zdravlja.

Što se tiče vlasnika pametnih satova, 9 od 10 redovno koristi funkcije za praćenje zdravlja, a čak 95% to čini povremeno. Velika većina (81%) slaže se da su informacije, analize i sugestije koje im uređaj pruža jasne i transparentne, kao i da ima poverenja u njih.

Korisnici pametnih satova su bolje upoznati sa optimalnim vrednostima zdravstvenih indikatora kao što su dnevni unos kalorija i procenat masti u organizmu. Čak tri četvrtine ispitanih korisnika obratilo se lekaru nakon što ih je uređaj obavestio o određenim nepravilnostima, što potvrđuje da korisnici generalno imaju poverenja u pametne satove.

U prilog tezi da pametni satovi mogu iz korena da promene naš odnos prema zdravim navikama najbolje govori podatak da je čak 87% korisnika zahvaljujući informacijama i savetima koje obezbeđuju pametni satovi usvojilo minimum jednu novu zdravu naviku. 

Ukupna populacija Korisnici pametnih satova
91% žele da unapredi barem jedan aspekt svog zdravljav90% usvojili minimum jednu novu zdravu naviku
50% nezadovoljni svojom fizičkom spremomv88% smatraju da im je pametni sat unapredio fizičku spremu
47% nezadovoljni svojim mentalnim blagostanjemv76% smatraju da im je uređaj unapredio mentalno blagostanje
56% ne idu redovno na pregledev63% obratili se svom lekaru nakon obaveštenja o nepravilnostima
72% imaju problem sa motivacijom da ostvare zdrave navikev67% smatraju da im je uređaj pomogao da unaprede zdravlje

Uzorak N=8019/2010

Baza: svi ispitanici/korisnici pametnog sata

Huawei istraživanje o zdravlju, stavovima i navikama radio je Ipsos na reprezentativnom uzorku od više od 8.000 ispitanika godina od 18 do 64 godine u periodu od 12. do 28. septembra ove godine.

###

O kompaniji Huawei Consumer BG

Proizvodi i usluge kompanije Huawei su dostupni u više od 170 država i koristi ih trećina svetske populacije. Četrnaest centara za istraživanje i razvoj je otvoreno u Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj, Švedskoj, Rusiji, Indiji i Kini. Huawei Consumer BG je jedna od tri poslovne jedinice firme Huawei i pokriva pametne telefone, računare i tablete, nosive uređaje i klaud usluge, itd. Globalna mreža firme Huawei je izgrađena na 30-godišnjoj stručnosti u industriji telekomunikacija i posvećena isporuci najnovijih tehnoloških otkrića klijentima širom sveta.

Za više informacija, molimo vas da posetite: https://consumer.huawei.com/rs/