Autor fotografija: Ninoslav Stojanović, Say Cheese studio

Podrška zapošljavanju mladih i uspešni rezultati projekta „Znanjem do posla“

U okviru projekta „Znanjem do posla“ koji partnerski podržavaju vlade Švajcarske i Srbije sa ciljem uspešnijeg zapošljavanja mladih, ambasador Švajcarske u Srbiji NJ. E. Urs Šmid, posetio je Job Info Centar u Nišu i upoznao se sa rezultatima rada ovog centra, kao i alatima koji se koriste u okviru karijernog vođenja i savetovanja (KViS).

Projekat „Znanjem do posla“ započeo je aktivnosti na teritoriji Nišavskog okruga 2022. godine, kada je otvoren Job Info Centar (JIC), u okviru kog obučeni karijerni savetnici pomažu mladima koji traže zaposlenje da lakše dođu do željenog posla ili profesionalne obuke, kao i kompanijama da dođu do adekvatnog kadra. Zadatak Job Info Centra i karijernih praktičara je da mlade povežu sa poslodavcima, pomognu im u pisanju CV-ja, kao i da ih kroz profesionalne testove usmere ka potencijalnim poslovima, u skladu sa njihovim interesovanjima i sposobnostima. Od otvaranja do danas, JIC-u se obratilo blizu 800 mladih osoba, koje su prošle kroz savetovanje i profesionalnu orijentaciju.

Ambasador Šmid je imao priliku da se upozna sa sesijama i dostupnim alatima karijernog vođenja i savetovanja. Najmoderniji alat u okviru JIC-a je svakako virtuelna praksa, uz pomoć koje mladi mogu u virtuelnoj stvarnosti da prođu kroz određene praktične zadatke, kako bi što lakše savladali poslove koji ih očekuju kod budućih poslodavaca.

„Projekat E2E pokrenut je sa ciljem da se moderni poslovni modeli rada sa mladim ljudima prenesu iz Švajcarske u Srbiju. Izuzetno smo zadovoljni dosadašnjim rezultatima kako projekta, tako i rada Job Info centara. Ovakav pristup mladima, ali i kompanijama, značajno doprinosi jačanju lokalne ekonomije kroz sve aktivnije angažovanje mladih ljudi koji budućnost grade u svojim lokalnim zajednicama, kao i povećanju njihove konkurentnosti na tržištu rada. Sa druge strane ovo je snažna podrška kompanijama da lakše dođu do kvalitetnog kadra sa kojima će graditi buduće uspehe“, rekao je NJ. E. E. Urs Šmid ovom prilikom

Partnerska organizacija projekta u Nišu je ENECA, koja je pomogla da skoro 800 mladih ljudi, kroz savetovanje i vođenje, nađe svoje mesto na tržištu rada u regonu, od čega su 56% korisnika bile žene. Osim ENECA, lokalni partneri iz Pirota i Knjaževca takođe pružaju podršku lokalnim školama i poslodavcima.
Osim karijernog savetovanja, Job Info Centar organizuje i obuke na radnom mestu u lokalnim kompanijama, tako da je od svog otvaranja ovaj centar organizovao radnu praksu za mlade u 20 kompanija u Nišavskom okrugu.


Kroz program Znanjem do posla i usluge karijernog vođenja i savetovanja do sada je širom Srbije prošlo više od 27.000 mladih ljudi, a 250 kompanija se uključilo u projekat. Više od 2.000 polaznika programa uspešno je završilo obuku na radnom mestu, od čega je čak 77% njih pronašlo zaposlenje.