Foto: Ekonomski fakultet

U prisustvu rukovodstva Ekonomskog fakulteta, predstavnika Međunarodnog biroa za narkotike i sprovođenje zakona (INL) iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, za 42 polaznika master akademskog programa ,,Forenzičko računovodstvo“, svečano je započela školska godina.

Uspostavljanje forenzičko-računovodstvene profesije u Republici Srbiji i stavljanje njenih potencijala u funkciju podizanja stepena vladavine prava, jedan je od najvažnijih ciljeva projekta ,,Izgradnja forenzičko-računovodstvenih kapaciteta u Srbiji”, koji uz podršku Vlade Sjedinjenih Američkih Država i INL-a realizuje Ekonomski fakultet u Beogradu. U okviru Projekta je obezbeđeno da za polaznike master programa bude dostupna aktuelna literatura, prevedena na srpski jezik, što uz predavanja renomiranih profesora i analize studija slučaja, daje dobru osnovu za profilisanje kvalitetnih kadrova iz oblasti forenzičkog računovodstva.  

U uvodnoj reči, prof. dr Žaklina Stojanović, dekanica Ekonomskog fakulteta, pozdravila je polaznike master programa „Forenzičko računovodstvo“ i goste, naglasivši tradiciju Fakulteta, ali i spremnost da usvaja nove obrazovne programe i ide u korak sa potrebama privrede i društva.

Prof. dr Dejan Malinić, rukovodilac Projekta, naglasio je važnost uspostavljanja ove društveno odgovorne profesije kao i kompleksnost i multidisciplinarnost znanja koja moraju posedovati njeni pripadnici kako bi bili stavljeni u funkciju borbe protiv različitih oblika finansijskog kriminala. Ujedno je ukazao na to da će svi polaznici koji sa uspehom završe master studije biti sertifikovani od strane profesionalnog nacionalnog udruženja računovođa.

Gospodin Benjamin Williams, INL koordinator u Ambasadi SAD, iskazao je zadovoljstvo što je prva generacija forenzičkih računovođa započela svoje školovanje i što će, po okončanju master programa, doprineti preveniranju, otkrivanju i istragama finansijskih prevara.

Na master programu „Forenzičko računovodstvo“ polaznici će razvijati kompetencije u sedam užih oblasti među kojima su i nacionalno krivično zakonodavstvo, analitika podataka i procena šteta izazvanih prevarama, a po okončanju studija će biti osposobljeni za ubrzano uključivanje u profesiju i podizanje kapaciteta institucija javnog i privatnog sektora u rasvetljavanju slučajeva korupcije, pronevera i prevarnog finansijskog izveštavanja. Kako je javni sektor prepoznat sa značajnim potrebama za ovom vrstom kadrova, više od polovine upisanih polaznika prve generacije master programa je u ovom sektoru već zaposleno, čime je stvorena pretpostavka stavljanja budućih  forenzičkih računovođa u funkciju javnog interesa i vladavine prava.