„Alkaloid“ AD Skoplje predstavlja istorijsko dostignuće u tretmanu refluksnog ezofagitisa i GERB –
„Alkaloid“ je tokom prethodnih godina otpočeo proces redizajniranja postojećih generičkih farmaceutskih proizvoda za nove indikacije, s ciljem kreiranja lekova sa dodatom vrednošću koji omogućavaju tretiranje i zadovoljavanje potreba individualnih ili specifičnih grupa pacijenata. Strateške investicije u modernizaciju proizvodnog portfolija „Alkaloida“ dovele su do uspešnog razvoja prvog patentiranog leka sa dodatom vrednošću koji je namenjen, pre svega, tretmanu refluksnog ezofagitisa i gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB) kod mlađe dece koja ne mogu da gutaju tablete, kao i kod odraslih pacijenata koji imaju poteškoća sa gutanjem (pacijenti sa disfagijom) i nemogućnost gutanja (pacijenti sa postavljenim sondama za gastrično hranjenje i/ili gerijatrijski pacijenti).
Ova oboljenja su jedna od najčešćih u gastroenterohepatologiji, a manifestuju se vraćanjem želudačne kiseline u jednjak, što izaziva nelagodnost i moguće dugoročne komplikacije. Lekovi prvog izbora u tretmanu refluksnog ezofagitisa i GERB-a su tzv. inhibitori protonske pumpe, kojima pripada i omeprazol i najčešće su dostupni u obliku gastro-rezistentnih tableta i kapsula, kao i praška za rastvaranje. Prvi put u istoriji, od strane „Alkaloida“, razvijen je tečni oblik leka omeprazol spreman za upotrebu.
Inovativnost ovog novog proizvoda „Alkaloida“ bazira se na dva posebna rastvora sadržana u dvokomornom pakovanju, koje pri otvaranju automatski meša oba rastvora, čime se dobija gotov tečni omeprazol spreman za upotrebu. Proizvod ima prijatan ukus limuna i mentola, ne sadrži šećer, sorbitol i boje. U cilju ispunjavanja specifičnih zahteva procesa proizvodnje ovog leka, kompanija je investirala u namenski napravljenu mašinu namenjenu ovom inovativnom proizvodu, omogućavajući efikasan i održiv lanac njegove isporuke širom sveta.
Za omeprazol peroralni rastvor „Alkaloid“ je dobio prvi internacionalni patent za lek sa dodatom vrednošću (Value Added Medicine – VAM), a prva odobrenja za puštanje u promet ovog inovativnog leka na makedonskom tržištu i tržištu Ujedinjenog Kraljevstva već su dodeljena. U toku su registracioni postupci za zemlje Evrope i tržišta Evropske unije, pri čemu se očekuje dobijanje odobrenja za puštanje leka u promet i njegovo uzastopno lansiranje.
Ovaj proizvod potvrđuje posvećenost „Alkaloida“ vrhunskim dostignućima u oblasti farmacije i predstavlja novinu u generečkoj proizvodnji lekova zahvaljujući svojoj inovativnosti, tržišnoj diferencijaciji i tretmanu specifičnih grupa pacijenata. U ovom trenutku, u razvojnim laboratorijama kompanije radi se na još nekoliko inovativnih formulacija.