Rak grlića materice je drugi vodeći uzrok obolevanja u Srbiji, a čak 36,5% žena nije uradilo skrining test, što je više od globalnog proseka testiranja koji iznosi 31,2%

Institut za javno zdravlje Srbije napominje da je sa više od 1.300 novoobolelih i oko 500 umrlih godišnje rak grlića materice drugi vodeći uzrok smrtnosti kod žena u Srbiji. Zbog toga je Srbija započela skrining program za rano otkrivanje raka grlića materice, koji je besplatan za sve žene od 25. do 64. godine.

Da bi dodatno motivisala akciju u borbi protiv raka grlića materice, kompanija BGI Genomics je danas objavila svoj Izveštaj o stanju svesti o raku grlića materice. Ovaj izveštaj je objavljen na Svetski dan samopomoći, 24. jula 2023., pošto Srpska zdravstvena organizacije (SZO) napominje da se samopomoć – uključujući skrining raka grlića materice – može praktikovati 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Ovaj izveštaj procenjuje nivo znanja, stavova i praksi u vezi sa skriningom raka grlića materice i vakcinom protiv humanog papiloma virusa (HPV). Ispitujući ove ključne oblasti, ovo istraživanje nastoji da istakne povezane prepreke i prilike. Anketirano je 1.878 žena iz šest zemalja: Brazil, Kina, Saudijska Arabija, Srbija, Tajland i Urugvaj.

U Srbiji, 36,5% žena nije uradilo skrining test, što je više od svetskog proseka koji iznosi 31,2%. Pored toga, samo 62,5% vakcinisanih žena ide na skrining testove, što je niže od globalnog proseka od 82,1%. Vakcinacija protiv HPV-a je primarna preventivna intervencija i ne eliminiše potrebu za skriningom kasnije u životu jer postojeće vakcine ne štite od svih visokorizičnih tipova HPV-a i imaće ograničen uticaj na bolest kod nevakcinisanih žena i onih koje su vakcinisane u kasnijem životnom dobu.

Izvor: BGI Genomics

Drugi ključni zaključci iz izveštaja uključuju:

Svest o HPV-u utiče na stope skrininga raka grlića materice: Među ženama koje nisu svesne da je rak grlića materice često uzrokovan HPV-om, 39,1% njih nikada nije uradilo skrining raka grlića materice, što je više od globalnog proseka koji iznosi 31,2%.

Više izbora, manje prepreka: Prevalencija HPV-a, gledano po uzrastu, bila je najveća kod mladih žena (<25 godina) sa 22%. Ipak, 43,5% žena starosti od 21 do 25 godina – najviše među ispitanim starosnim grupama – izbegavaju muške lekare koji rade Papa test. Zbog toga bi ženama, posebno mladim ženama, trebalo ponuditi HPV DNK testove pored Papa testa.

Vakcinacija i skrining čine dobar par: Među ženama koje su primile HPV vakcinu, 82,1% je obavilo skrining na rak grlića materice, što je značajno više od 60,6% kod nevakcinisanih žena. Među ženama koje su bile podvrgnute skriningu, 45,8% je primilo HPV vakcinu, što je više u odnosu na 22,1% među ženama koje nisu obavile skrining. Informisanje žena koje su propustile nacionalne programe vakcinacije, o tome gde i kada mogu da se vakcinišu i obave skrining, je od vitalnog značaja.

Rano otkrivanje raka grlića materice je od vitalnog značaja za spasavanje života i na kraju eliminisanje ove strašne bolesti u skladu sa globalnom strategijom SZO“, rekao je Žang Lin, menadžer za HPV proizvode u kompaniji BGI Genomics. „Ova studija pokazuje da bi povećana svest među ženama mogla biti karika koja nedostaje za dalje povećanje stope vakcinacije i skrininga“.

Da biste pročitali i pogledali poređenja na nivou zemlje ili regiona, posetite link kako biste pristupili potpunom izveštaju o stanju svesti o raku grlića materice za 2023. godinu kompanije BGI Genomics.

****

O BGI Genomics

BGI Genomics, sa sedištem u Šenženu u Kini, vodeći je svetski dobavljač integrisanih rešenja za preciznu medicinu. U julu 2017. godine, kao podružnica BGI Grupe, BGI Genomics (300676.SZ) je zvanično uvršten na Šenžensku berzu.

CE sertifikovan SENTIS™ HPV test kombinuje tehnologiju samouzorkovanja i test genotipizacije za otkrivanje 14 najvažnijih, „visokorizičnih“ tipova HPV-a, uključujući tipove HPV – 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 i dva „niskorizična“ tipa virusa HPV – 6 i 11. Detekcija HPV genotipizacije je zasnovana na tehnologiji sekvenciranja sledeće generacije (NGS) zasnovanoj na velikom obimu uzorka za svaku radnju, što smanjuje troškove testiranja za svakog pojedinca.