Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge je, u periodu od septembra do decembra 2023. godine, sprovelo uporedna merenja i analizu parametara kvaliteta usluga mobilnih komunikacionih mreža sva tri operatora mobilnih elektronskih komunikacionih mreža u Republici Srbiji – Benčmark mobilnih mreža.

Benčmark mobilnih mreža obavljen je u skladu sa ETSI TR 103 559 Annex A međunarodnim standardom, koji omogućava objektivnu procenu korisničkog iskustva i kvaliteta servisa svih operatora mobilnih mreža. Metodologija bodovanja razvijena je za potrebe rangiranja mobilnih operatora nakon benčmark merenja, tako da omogući procenu percepcije kvaliteta korišćenih usluga u mobilnoj mreži: prenosa govora, prenosa podataka i video servisa.

Benčmark merenjima je obuhvaćeno 55 gradova, 17.000 km puteva i više od 1.600 km železničkih pravaca u oba smera merenja. Tokom kampanje obavljeno je preko 9.000 poziva i 7.000 sesija za svaku od usluga prenosa podataka, u mreži svakog operatora, na svim raspoloživim tehnologijama (2G, 3G, 4G).

Merenja su uključivala:

  • merenje parametara kvaliteta za govornu uslugu i usluge prenosa podataka
    (Web browsing, brzina prenosa podataka, YouTube, prenos WhatsApp poruka) i
  • merenja radio parametera za 2G/3G/4G tehnologije.


Primenom ove metodologije, Telekom Srbija je ostvario ukupan rezultat u vrednosti od 90,32 poena, a zatim slede A1 Srbija sa 90,12 poena i Yettel sa 88,17, od mogućih 100 poena.

Mala razlika u vrednostima ostvarenog ukupnog rezultata između Telekoma Srbija i A1 Srbija ukazuje na jednak nivo kvaliteta usluga koje pružaju svojim korisnicima.

Ovogodišnji rezultati pokazuju poboljšanje kvaliteta usluga koje mobilni operatori pružaju svojim korisnicima u odnosu na prethodnu godinu, što i jeste cilj benčmarka mobilnih mreža.

Odličan rezultat, sa srednjom vrednošću ostvarenih poena od skoro 90% maksimalnog mogućeg broja poena, svrstava operatore usluga u mobilnim mrežama u Srbiji među bolje operatore u Evropi. Time su se, prema kvalitetu usluga, domaći operatori dodatno približili operatorima u evropskim zemljama koji su uveli 5G tehnologiju.

Rezultati benčmarka mobilnih mreža i detaljne informacije nalaze se na linku http://benchmark.ratel.rs/.