Digitalizacija je neophodan korak za održivi razvoj

Skoplje 03.03.2023. – U skladu sa svojom strategijom za implementaciju ESG standarda do kraja sledeće godine i stavljanja makedonskog vina na svetsku vinsku mapu, vinarija ,,Tikveš“ započela je saradnju sa jednom od najrenomiranijih svetskih konsultantskih kuća u oblasti vinogradarstva – Perleuve iz Italije. Na čelu ove poznate kompanije je Giovanni Bigot, vodeći svetski istraživač i promoter inovacija u vinogradarstvu, konsultant najboljih vinarija u Italiji i drugim zemljama. Globalno je poznat po „Bigot indeks-u“ inovativnoj metodi za procenu kvalitativnog potencijala vinograda.

Saradnju između dva tima koja će se odvijati u narednih pet godina, podržala je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Perleuveov stručni tim predvodiće Bigot, a zapažanja će podeliti sa Tikveš timom. Ovo je prilika da se razmene savremena svetska iskustva i prakse za proizvodnju zdravog, kvalitetnog grožđa od koga se proizvode vrhunska vina.

U početnom periodu saradnje, stručnjaci iz Perleuvea biće angažovani u vinogradima „Tikveša“, a zatim će novostečena znanja i iskustva biti proširena na veliki deo vinograda partnera i vinogradara sa kojima vinarija ima dugogodišnje partnerske odnose. To će imati pozitivan uticaj na dalji održivi razvoj vinogradarstva i vinske industrije u regionu i trasirati put za ostale vinarije ka digitalnoj budućnosti.

„Tikveš” je već uspostavio efikasan sistem za praćenje vinograda koji daje podatke o svim bitnim parametrima za kvalitet grožđa od načina gajenja, pravilnog korišćenja resursa zemljišta, navodnjavanja, zaštite od bolesti i štetočina, podatke agrometeoroloških stanica i satelitskih snimaka parcela. Svi podaci se obrađuju u aplikaciji za praćenje ,,4Grapes”, koja omogućava praćenje stanja svakog vinograda u realnom vremenu, što je od presudnog značaja za donošenje pravovremenih i ispravnih odluka u vinogradarstvu.

„Digitalizacijom u proizvodnji grožđa, kao i stručnošću koju ćemo dobiti saradnjom sa timom koji vodi Đovani Bigot, podižemo kontrolu vinograda na najviši nivo. Prirodni uslovi koje imamo za uzgoj grožđa u našoj zemlji, kao i sve izraženiji uticaj klimatskih promena, teraju nas da se prilagođavamo i uvodimo nove prakse u vinogradarstvo. Na ovaj način pokazujemo još jednom da smo spremni da preuzmemo odgovornost, prepoznajući našu vodeću ulogu, u stvaranju pravih uslova za dugoročan, održiv razvoj vinogradarstva i vinske industrije“ poručuju iz „Tikveša“.