Javno privatno-partnerstvo budućnost lokalnih samouprava

Brisel – Pod nazivom ,,Dan proširenja” u Briselu je održan sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora Republike Srbije i Кomiteta regiona Evropske unije (CoR). Teme sesija bile su: proširenje EU i unapređenje veština u oblasti javno privatnog-partnerstva na lokalnom nivou.

Na poziv kopredsedavajućeg Komiteta prof. dr Franz Schausberger, direktorka kompanije PPP Investment Jelena Tadić, govorila je na panelu pod nazivom ,,Unapređenje veština u oblasti javno-privatnog partnerstva na lokalnom nivou”. Ona je ukazala da su problemi za lokalne samouprave ograničeni budžeti, komunalni i infrastrukturalni izazovi, kao i da se model JPP-a u Srbiji pokazao kao jedan od najadekvatnijih okvira kvalitetnih i efikasnih rešenja.

Direktorka kompanije PPP Investment Jelena Tadić,

,,Imamo odlične primere u realizaciji projekata JPP u oblasti javne rasvete, gradskog i prigradskog prevoza putnika i održavanja puteva, jer su to projekti koji brzo popravljaju kvalitet života građana, ravnomerno i u ruralnim i u urbanim delovima lokalne samouprave omogućavajući pristup osnovnim komunalnim uslugama i onom delu stanovništva koji ih do tada nije imao. Udruživanjem javnog sektora sa privatnim, na optimalan način, kroz model JPP-a dobija se „win-win“ situacija, u smislu smanjenja javnih rashoda, ostvarivanje transparentnog profita za privatnog partnera, povećanje kvaliteta javne usluge, zaštite životne sredine i povećanje komfora krajnjih korisnika“ istakla je Tadić.

Na ovogodišnjem Zajedničkom konsultativnom odboru kopredsedavali su predstavnik Komiteta regiona EU prof. dr Franz Schausberger i gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski.

Evropski komitet regiona, kao ekspertsko telo EU za upravljanje na više nivoa i supsidijarnost, pomaže da se zemlje pripreme za pristupanje Evropskoj uniji.