Iako se na prvi pogled čini da u onlajn prostoru granica nema i da nam je svet na dlanu, u pojedinim situacijama stvarnost je drugačija. Uzmimo primer elektronske trgovine kojoj se sve više okrećemo, jer želimo da uštedimo i vreme, ali i novac.

U teoriji – proces bilo koje e-kupovine je poprilično jednostavan, brz i isplativ. Međutim, postavlja se pitanje da li je zaista tako i u praksi – makar kada pogledamo situaciju u našem okruženju po pitanju prekogranične internet trgovine.  

Odgovor je – ne, a jedan od problema je geoblokiranje sa kojim su se makar jednom suočili, kako stanovnici Srbije, tako i regiona. 

Šta je geoblokiranje?

Kao što i sam naziv ukazuje, u pitanju je ograničavanje pristupa internet sadržaju, uslugama ili proizvodima zavisno od geografske lokacije na kojoj se korisnici nalaze (njihove IP adrese, mesta u kom žive, posluju i slično…) Manifestuje se na različite načine poput toga da ne možete da pristupite određenim sajtovima, da željeni proizvodi i usluge nisu dostupni za vaše tržište, a ukoliko ipak uspete da ih poručite, uslovi su gori nego za kupce na nekim drugim trzistima.

Koliko je ovo zapravo česta pojava?

CEFTA (Centralnoevropski ugovor o slobodnoj trgovini) pre nekoliko godina je narucila istraživanje o ovoj praksi, a rezultati su pokazali da su prepreke u onlajn trgovinama najviše zastupljene u Moldaviji (87,5%), Srbiji (86,4%), Kosovu (72 %), Severnoj Makedoniji (69.0%), Bosni i Hercegovini (68,8 %)… Najmanje su zastupljene u Albaniji (61,9 %) i Crnoj Gori (60,9 %). U okviru istraživanja analizirana je situacija u svakoj od CEFTA strana ponaosob, a intervjuisani predstavnici  poslovne zajednice kao najveće probleme naveli su – komplikovanu logistiku i carinske procedure, visoke naknade za isporuku van lokalnog tržišta, neizvesnost prilikom isporuke, dvostruko oporezivanje… 

Uzimajući u obzir da proces e-trgovine obuhvata nekoliko ključnih faza poput pristupa online prodavnici, registracije, plaćanja i dostave, te da u svakoj od njih može doći do geoblokiranja, nije ni čudo što mnogi smatraju ovu pojavu diskriminacijom kojoj se što pre treba stati na put.

Zbog toga, CEFTA preduzima brojne aktivnosti nastojeći da obezbedi jednake šanse za sve kupce, bez obzira iz koje CEFTA strane dolaze.

Sta nam donose CEFTA pravila o sprečavanju geoblokinga?

Akcionim planom za Zajedničko regionalno tržište 2021-2024 predviđeno je slobodno kretanje robe i usluga u okviru CEFTA-e, a geoblokiranje je jedna od barijera koju žele da uklone. Takođe, kada se usvoji, Odluka Zajedničkog Odbora će omogućiti da se pravila Evropske unije primenjuju unutar CEFTA-e, dok će Novi plan rasta za Zapadni Balkan omogućiti i njihovu primenu sa Evropskom unijom. 

Kroz ova, ali i brojna druga dokumenta i aktivnosti, teži se olakšanom pristupu robi i uslugama, olakšanim platnim transakcijama, jednostavnom pristupu stranicama e-trgovine… Dakle, zahvaljujući CEFTA pravilima trgovci neće moći da diskriminišu kupce: 

  • Zabranom pristupa internet stranicama 
  • Preusmeravanjem na lokalne interent stranice
  • Zabranom pristupa ili drugačijim uslovima za robu i elektronske usluge npr. bukiranje hotela, hosting internet stranica i slično)

Fokus je takođe i na omogućavanju pristupa svim internet prodavnicama, kao i zabrani diskriminacije prilikom platnih transakcija. Trgovci, dakle, neće moći da blokiraju kupcima pristup internet trgovini bez obzira sa kog CEFTA tržišta dolaze. 

Isto tako, neće moći da im nametnu različite uslove plaćanja zbog mesta njihovog stanovanja ili poslovanja…

Postoje li situacije u kojima je geobloking opravdan?

Iako je je u brojnim segmentima geoblokiranje neprihvatljivo, postoje izuzeci.

Gore navedena CEFTA pravila isključuju usluge u vezi sa zaštitom autorskih prava ili dela u nematerijalnom obliku (striming muzike i elektronskih knjiga). Takođe, isključene su i audio-vizuelne, finansijske, zdravstvene i socijalne usluge. Geoblokiranje je opravdano i u slučaju suzbijanja nelegalnih radnji i sadržaja na internetu. 

Sve navedeno dovodi nas do zaključka da je u pitanju situacija kojim se ozbiljno treba pozabaviti. Stoga će neke od barijera biti prevaziđene primenom zajedničkih pravila o geoblokiranju, dok će se druge naći na agendi ostalih inicijativa čiji je cilj unapređenje elektronske trgovine unutar CEFTA-e i to po uzoru na Evropsku uniju.

O svim CEFTA aktivnostima u oblasti digitalne trgovine možete se informisati u CEFTA Akcionom planu za elektronsku trgovinu.